Dotacje z budżetu gminy na prace przy zabytkach

Zasady przyznawania dotacji

Obiekty i detale budynków, które uzyskały dotacje

Obiekty i detale budynków, które uzyskały dotacje

Uchwałą Rady Miasta Gdyni nr LXI1858/24 z dnia 28 lutego 2024 r. uchwalono nowy regulamin przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach Gdyni.

Budynki i obiekty, które mogą się ubiegać o dotacje z budżetu Gminy Miasta Gdyni:
Grupa 1: zabytki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków
Grupa 2: zabytki znajdujące się w grupie A ochrony w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, jednocześnie figurujące w gminnej ewidencji zabytków
Grupa 3: budynki i obiekty położone na obszarze Śródmieścia, zbudowane przed 1989 r. oraz figurujące w gminnej ewidencji zabytków

Możliwe jest uzyskanie dotacji w wysokości 30%, 50% lub 75% kosztów prac. Wysokość dotacji uzależniona jest od formy ochrony zabytku i prac których dotyczy wniosek.

Termin składania wniosków upływa 10 stycznia każdego roku.

Szczegółowy regulamin przyznawania dotacji oraz formularz wniosku o dotację znajduje się poniżej.

  • ikonaOpublikowano: 23.07.2008 00:00
  • ikona

    Autor: Anna _Zielińska ()

  • ikonaZmodyfikowano: 19.04.2024 09:05
  • ikonaZmodyfikował: Luiza Skrzypkowska
ikona

Zobacz także