Aktualności

Modernizm w Europie - Modernizm w Gdyni
konferencja 2007


konf mod okł 500


Gdynia jest miejscem szczególnym dla konferencji na temat modernizmu lat międzywojennych. Jest bowiem miastem zbudowanym od podstaw w tym właśnie okresie. W ciągu kilkunastu lat pojawił się na mapie Europy 120-tysięczny ośrodek miejski i wielki port bałtycki. Architektura i urbanistyka Gdyni - jej śródmieścia, portu i dzielnic mieszkaniowych - stanowi szeroki zapis prądów artystycznych europejskiego modernizmu. Stąd też temat konferencji.

Chcemy zastanowić się, jakie były związki ideowe pomiędzy architekturą polską i europejską tego okresu, jakie były analogie pomiędzy tym, co budowano w różnych miejscach Europy, w tym także Gdyni. Stawiamy też pytanie o kryteria oceny architektury modernistycznej i skuteczne sposoby jej ochrony. Waga historyczna dziedzictwa lat międzywojennych powinna zostać ugruntowana w jak najszerszym odbiorze społecznym, a także uwzględniona we współpracy miast zjednoczonej Europy.


W programie konferencji przewidziano dwa główne bloki tematyczne:

1. Wzorce i ikony modernizmu lat międzywojennych w architekturze i urbanistyce

Okres międzywojenny wykreował pewne wzorce w architekturze i urbanistyce, które podziwiane i naśladowane w całej Europie stworzyły w jej obrębie swoistą mapę powiązań ideowych i artystycznych. Jednym z celów konferencji jest wskazanie kierunków przepływu tych idei, sposobu recepcji wzorów, zarówno w skali poszczególnych miast, jak i krajów czy regionów. Przybliży to odpowiedź na pytanie o uniwersalne i lokalne ikony modernizmu lat międzywojennych, pomoże wyłonić najważniejsze realizacje tego okresu.

2. Ochrona architektury modernistycznej - teoria i praktyka

Punktem wyjścia do racjonalnej ochrony architektury modernistycznej jest sprecyzowanie kryteriów jej oceny. Konieczne są czytelne zasady i precyzyjnie określony zakres ochrony dziedzictwa XX-lecia międzywojennego. Działalność konserwatorska powinna wykorzystywać efektywnie istniejące regulacje prawne oraz wprowadzać nowe rozwiązania, korzystając z wzorów i doświadczeń wypracowanych w innych krajach. Ważna rola w procesie ochrony, przypada nie tylko administracji państwowej, ale także samorządom i społecznościom lokalnym, od których w dużym stopniu zależy powodzenie tych działań.

Obrady będą odbywać się w Domu Rzemiosła w Gdyni, ul. 10 Lutego 33 od godz. 10. Udział w konferencji jest bezpłatny. Zapraszamy!


Pliki do pobrania

Program konferencji
Plakat konferencji

Przy okazji konferencji naukowej przewidziane są dwie wędrówki tematyczne dla mieszkańców pod hasłem: „Spotkania z gdyńskim modernizmem".

Z okazji konferencji Miasto wydało folder o gdyńskim moderniźmie - kliknij tutaj

A ponadto Gdynia modernistyczna prezentuje się - zwłaszcza młodym - internautom, na stronie Wirtualnej Polski pojawił się krótki film - wirtualny spacer po mieście - innym niż je znają na codzień.....

ikona