Uwaga! Od 10 do 15 czerwca nastąpi przerwa w dostawie ciepła na potrzeby ciepłej wody do 6 dzielnic Gdyni. Szczegóły w komunikacie.
Aktualności

Program III Konferencji „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni”

 
20 września 2012 Tendencje i wzorce w architekturze i urbanistyce do lat 60. XX w.

9.00-9.30 – rozpoczęcie i powitania
9.30-14.00

Peter Goessel, Goessel und Partner, Bremen, Niemcy
Birth of the 20th century Architecture.
Prof. Johan Mårtelius, KTH Royal Institute of Technology, Sztokholm, Szwecja
Swedish Modernist Architecture and the Critical Antithesis of History.
dr hab. inż. arch. Małgorzata Rozbicka, prof. PW, Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska
Modernizm w drewnianej architekturze międzywojennej Polski.
dr arch. Renāte  Čaupale, Rezekne Higher Education Institution, Rezekne, Łotwa
Cinemas of interwar period in Riga - mirror of modernic and art Deco architecture
dr Szymon Piotr Kubiak, Akademia Sztuki w Szczecinie, Szczecin, Polska
Szczecińska "delegatura" Bauhausu. Architektura awangardowa 1918-1933.

przerwa 30 minut

Prof. Aino Niskanen, Aalto University Espoo, Finlandia
From Utopia to Reality - The Finnish architectual scene in the Arkkitehtu Review 1967-76.
dr Małgorzata Dolistowska, Politechnika Białostocka, Białystok, Polska
Nowoczesna Polska na Kresach. Architektura użyteczności publicznej w latach 30. XX wieku na ziemiach północno-wschodnich Rzeczypospolitej.
dr Ewa Barylewska-Szymańska, mgr Wojciech Szymański, Dom Uphagena – oddział Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, Gdańsk, Polska
W stronę nowoczesności. Urząd Budowlany Wolnego Miasta Gdańska za Martina Kießinga.
dr inż. arch. Ryszard Nakonieczny, Politechnika Śląska, Wydział Architektury, Gliwice, Polska
Megastruktury mieszkaniowe Katowic radykalnego i późnego modernizmu na tle podobnych rozwiązań z Moskwy, Wrocławia, Warszawy, Gdyni, Paryża, Marsylii i Londynu.
dr Aleksandra Sumorok, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, Łódź, Polska
Między modernizmem a socrealizmem - przypadek Nowej Huty (1949-1956).
mgr inż. arch. Jacek Fiedorowicz, Politechnika Warszawska, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa, Polska
Modernistyczna architektura mieszkaniowa na terenach podmiejskich Warszawy (komunikat).

14.00-15.30 – przerwa
15.30-18.30

Hans Ibelings, Amsterdam, Holandia
Space Age - Postwar modernism and the short-lived symbols of openness.
dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Sołtysik, prof.PG, Politechnika Gdańska, Gdynia, Polska
Nowy wzorzec willi modernistycznej lat trzydziestych – willa Wiktora Roszczynialskiego w Orłowie oraz powojenna kontynuacja idei
Prof. Liutauras Nekrošius, Litwa
(Un)realized Modernist Vilnious Heritage of 1970s.
mgr inż. arch. Ewa Wolańska, Swiss Federal Institute of Technology Zurych, Szwajcaria
Wacław Tomaszewski - Architekt. Architektura jako autobiografia.
Prof. Alexander Bouryak, Kharkov National University of Civil Engineering and Architecture, Charków, Ukraina
ZSRR 1955-1965. Industrialna urbanistyka z polityczną "odwilżą" w tle.
mgr inż. arch. Anna Orchowska-Smolińska, Politechnika Gdańska, Gdynia, Polska
Formalne i przestrzenne odwołania architektury portu gdyńskiego do innych obiektów wybranych ośrodków europejskich.
dr Aneta Borowik, Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska
Architektura lat 60-tych XX w. w Katowicach, Przykłady, twórcy i stan zachowania.
mgr inż. arch. Anna Syska, Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego, Katowice, Polska
Chełmek - Mały Zlin (komunikat).
 

21 września 2012 Ochrona i konserwacja architektury modernistycznej – stan obecny i perspektywy

9.00-14.00

arch. Jeremie Hoffman, Conservation Department, Tel Aviv, Izrael
Tel Aviv, modern approaches for conservation.
prof. dr hab. Andrzej K. Olszewski, Uniersytet Kardynała St. Wyszyńskiego, Warszawa, Polska
"Szklany dom" w Warszawie projektu Juliusza Żórawskiego po 73 latach.
MAA, Phd Ola Wederbrunn, Docomomo, The Royal Danish Academy of Fine Arts, Kopenhaga, Dania
Time and Modern Memory - how to find quality.
prof.dr hab.inż.arch. Jadwiga Roguska, Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska
Późnomodernistyczna architektura dekady po socrealizmie w Warszawie i trudności z jej zachowaniem
Edward Denison, Wlk. Brytania
Eritrea and the Dilemma of Modernism Beyond the West                                    
dr Barbara Bielinis-Kopeć, Lubuski WKZ Zielona Góra, Polska
Wystrój i wyposażenie wnętrz dawnego sanatoriumw Trzebiechowie projektu Henry'ego van de Velde - prezentacja wyników badań i prac konserwatorskich na tle innych realizacji artysty z weimarskiego okresu jego twórczości.

przerwa 30 minut

Elisabeth Chauvin, Le Havre, Francja
Działania konserwatorskie w mieście Le Havre
prof. nzw. dr hab. Jakub Lewicki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska
Badania, definicje, wartościowanie a rzeczywistość, czyli jak utracono czołowe dzieła polskiego modernizmu.
Ing.Arch. Monika Markgraf, Bauhaus Dessau Foundation, Dessau, Niemcy
Bauhaus Building in Dessau - Improving energy efficiency in a World Heritage.
dr hab. inż. arch. Joanna Olenderek, prof. PŁ, Politechnika Łódzka, Łódź, Polska
Gentryfikacja czy degeneracja łódzkich dóbr kultury współczesnej z lat 60. XX wieku.
dr inż. arch. Jadwiga Urbanik, Politechnika Wrocławska, DOCOMOMO, Wrocław, Polska
Renowacja wzorcowego osiedla Werkbundu we Wrocławiu - sukcesy i porażki.
mgr inż. arch. Dominik Mączyński, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa, Polska
Kamienica przy ulicy Foksal nr 13 w Warszawie - świadek rozwoju myśli architektoniczne (komunikat).

14.00-15.30 – przerwa
15.30-18.30

Prof. Joerg Haspel, Landesdenkmalamt, Berlin, Niemcy
Post war monuments and memorials of Berlin. The shaped heritage of a divided metropolis.
dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak, Politechnika Poznańska, Poznań, Polska.
Niewygodny zabytek czy zła architektura? O kryteriach i sposobach ochrony powojennego dziedzictwa modernizmu.
Werner Huber, Redaktion Hochparterre, Zurich, Szwajcaria
Die moderne Architektur in der Schweiz.
dr inż. arch. Robert Hirsch, Miejski Konserwator Zabytków w Gdyni, Politechnika Gdańska, Polska
Modernistyczny detal architektoniczny – problemy konserwatorskie.
dr inż. arch. Marcin Górski, Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska
Architektura modernizmu wobec wyzwań współczesności na przykładzie Torów Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie
mgr Hubert Bilewicz, Uniwersytet Gdański, mgr Anna Kriegseisen, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Polska
Między monumentalizmem, modernizmem a dekoratywizmem: architektura i wystrój dworca kolejowego w Gdyni.
dr inż. arch. Kazimierz Butelski, Politechnika Krakowska, Kraków, Polska
Negatyw idei modernistycznego budynku - studium przypadku. Gdynia, ul. Pomorska 18.   
mgr Bolesław Błachuta, Miejski Konserwator Zabytków w Katowicach, Katowice, Polska
„Szlak moderny w Katowicach" - nowy produkt na turystycznej mapie miasta (komunikat).
mgr Jarosław Kaczmarczyk, PTTK, Gdynia, Polska
Czy modernizm może być atrakcyjny dla współczesnego turysty?(komunikat)

22 września 2012 - Prezentacja w terenie wybranych przykładów architektury modernistycznej

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie Konferencji i zobowiązuje się do publikacji na stronie internetowej aktualnych informacji.

ikona