Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
Ochrona konserwatorska zabytków

Program opieki nad zabytkami

Program opieki nad zabytkami Miasta Gdyni na lata 2019-2022 uchwalony Uchwałą nr XIV/479/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2019 r. opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego dnia 18 grudnia 2019 r., pozycja nr 6128.

  • ikonaOpublikowano: 22.02.2016 09:47
  • ikona

    Autor: Anna Częścik (a.czescik@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 15.01.2020 14:58
  • ikonaZmodyfikował: Celina Łozowska
ikona