Modernizm

3. Forum Miast Modernistycznych - 22 września 2021 w Gdyni

3. Forum Miast Modernistycznych

3. Forum Miast Modernistycznych

Forum Miast Modernistycznych to inicjatywa miasta Tel Awiw, którego centralna, modernistyczna część, zwana Białym Miastem, od 2003 roku jest wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.


Inicjatywa ta wynikła z potrzeby skonfrontowania doświadczeń własnych związanych z ochroną konserwatorską tak rozległego i specyficznego zabytku z doświadczeniami innych miast, posiadających podobne zasoby kulturowe.
Gdynia została zaproszona do zacnego grona takich miast jak: Brasilia, Chandigar, Le Havr, Casablanka i Berlin.
Pierwsze spotkanie odbyło się w Tel Awiwie w 2017, drugie dwa lata później w Kownie, a w tym roku my mamy okazję być gospodarzami Forum, na którego program złożą się Debata Burmistrzów oraz Debata Konserwatorów.

3. Forum Miast Modernistycznych
organizuje Miasto Gdynia we współpracy z Instytutem Pileckiego - Oddział w Berlinie.

PROGRAM:
Debata Burmistrzów / Mayors' Debate, 13.00, 22 września 2021 r.


Brasilia, Brazylia: Bartolomeu Rodrigues - Sekretarz Stanu ds. Kultury i Kreatywnej Ekonomii
Gdynia, Polska: Wojciech Szczurek - Prezydent Miasta
Kowno, Litwa:  Visvaldas Matijošaitis - Prezydent Miasta
Tel Aviv-Yafo, Izrael: Assaf Harel - Wiceprezydent Miasta

Moderator: Jeremie Hoffmann, Miejski Konserwator Zabytków w Tel Awiw-Yafo

Transmisja na żywoLive stream


Debata Konserwatorów / Conservators' Debate, 17.00, 22 września 2021 r.

Berlin, Niemcy: Christoph Rauhut - Miejski Konserwator Zabytków
Gdynia, Polska: Robert Hirsch - Miejski Konserwator Zabytków 
Tel Aviv-Yafo, Izrael: Jeremie Hoffmann, Miejski Konserwator Zabytków

Moderator: Małgorzata Jędrzejczyk, Instytut Pileckiego - Oddział w Berlinie

Transmisja na żywoLive stream

  • ikonaOpublikowano: 20.09.2021 19:00
  • ikona

    Autor: Alina Limańska-Michalska, Wydział Ochrony Dziedzictwa (a.limanska-michalska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 22.09.2021 10:44
  • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona