Uwaga! Od 10 do 15 czerwca nastąpi przerwa w dostawie ciepła na potrzeby ciepłej wody do 6 dzielnic Gdyni. Szczegóły w komunikacie.
Aktualności

III Konferencja "Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni" za nami

konf_modernizm_plakatW dniach 20 – 22 września 2012 r. odbyła się trzecia już z cyklu międzynarodowa konferencja naukowa „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni” (poprzednie konferencje odbyły się w roku 2007 oraz 2009). Ze względu na coraz częstsze dyskusje na temat architektury modernistycznej z okresu powojennego zdecydowano się rozszerzyć ramy czasowe aż do lat 60-tych XX w.

Organizatorem cyklu konferencji jest Urząd Miasta Gdyni, a jednostką odpowiedzialną za przygotowania i koordynację jest Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz Referat Współpracy z Zagranicą. W przygotowania tegorocznej edycji włączył się Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej oraz Wydział Nawigacji Akademii Morskiej w Gdyni, który to w czasie obrad gościł uczestników konferencji w swoim budynku usytuowanym przy al. Jana Pawła II 3, dawnym Domu Żeglarza Polskiego. Konferencja odbyła się pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Konferencja zgromadziła naukowców, konserwatorów, architektów, a także miłośników modernizmu z kilkunastu krajów oraz najważniejszych ośrodków naukowych Polski, jak i z samej Gdyni. Swoje wystąpienia na temat architektury modernistycznej zaprezentowali specjaliści m.in. z Sztokholmu, Espoo, Wilna, Zurychu, Tel Awiwu, Londynu czy polskich miast, takich jak: Warszawa, Katowice, Wrocław, Łódź, Poznań, Gdańsk czy z naszej Gdyni. Program konferencji

konf_modernizmObrady pierwszego dnia, których tematem były „Tendencje i wzorce w architekturze i urbanistyce do lat 60. XX w.” przybliżyły słuchaczom architekturę modernistyczną m.in. krajów nadbałtyckich (Szwecji, Finlandii, Łotwy, Litwy), architekturę międzywojenną miast takich jak: Szczecin, Gdańsk, Warszawa, Chełmek lub też architekturę w ujęciu tematycznym: wille modernistyczne, zabudowania portowe, architekturę drewnianą czy realizacje Wacława Tomaszewskiego. Ponadto została zaprezentowana architektura powojenna Nowej Huty i Katowic oraz scharakteryzowano urbanistykę lat powojennych.

Drugiego dnia obrady dotyczyły tematyki „Ochrony i konserwacji architektury modernistycznej – stanu obecnego i perspektyw”. W czasie wystąpień można było się zapoznać z metodami ochrony i dokonaniami oraz problemami konserwatorskimi miast modernistycznych (Tel Awiw, Masera, Hawr, Zurych), zespołów budynków (budynki Bauhausu w Dessau, osiedle Werkbundu we Wrocławiu, Tory Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie), pojedynczych obiektów („Szklany Dom” w Warszawie, sanatorium w Trzebiechowie, dworzec kolejowy Gdynia Główna, kamienica przy ul. Foksal 13 w Warszawie czy budynek mieszkalny przy ul. Pomorskiej 18 w Gdyni) oraz samego detalu architektonicznego. Poruszona została też kwestia ochrony prawnej zabytków architektury modernistycznej, a przede wszystkim sposobu jej wartościowania, ze szczególnym naciskiem na realizacje powojenne. Drugi dzień obrad zakończyły dwa wystąpienia dotyczące popularyzacji architektury modernistycznej wśród turystów.

Trzeci dzień, już tradycyjnie, obejmował prezentację w terenie wybranych przykładów architektury modernistycznej, począwszy od sztandarowych obiektów – biurowiec przy ul. 10 Lutego 24 (d. biurowiec ZUS, potem PLO, obecnie Urząd Miasta Gdyni) i znajdujący się przy tym samym skrzyżowaniu budynek mieszkalny FE BGK, tzw. „Bankowiec”, budynek Sądu Rejonowego, dworzec kolejowy Gdynia Główna, po te mniej znane, powojenne obiekty – Dworzec Żeglugi Przybrzeżnej przy al. Jana Pawła II 2 czy budynek kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Armii Krajowej 46. Zostały także zaprezentowane najważniejsze przykłady architektury modernistycznej gdyńskiego portu.

Reasumując, w czasie konferencji można było się zapoznać z szerokim wachlarzem przykładów różnych nurtów w architekturze modernistycznej, zarówno z okresu międzywojennego jak i z lat powojennych. Zostały przedstawione najnowsze badania nad architekturą modernistyczną oraz bieżące problemy związane z konserwacją i ochroną tych obiektów.

Stoisko z pamiątkami ze Szlaku Modernizmu oraz książkami nt. modernizmu (fot. Jacek Debis)Trwałym efektem konferencji będzie wydanie publikacji z artykułami na temat modernizmu.

W czasie konferencji była możliwość zakupienia pamiątek związanych z gdyńskim modernizmem (miniaturki budynków, przypinki, magnesy, pocztówki, itp.) na stoisku Agencji Rozwoju Gdyni. Ponadto na stoisku przygotowanym przez Księgarnię Vademecum z Gdyni można było zaopatrzyć się w najciekawsze pozycje literatury przedmiotu, zarówno polskich, jak i zagranicznych wydawnictw.

Ponadto każdy z prelegentów otrzymał pamiątkową miniaturę "Domu Żeglarza Polskiego", przygotowaną przez Agencję Rozwoju Gdyni.

Pamiątkowa makieta Domu Żeglarza Polskiego

Relację nt. naszej konferencji zamieścił m.in. na swoich stronach:
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze
Werner Huber na stronie czasopisma Hochparterre

fotografie: Alina Limańska, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdyni

Otwarcie konferencji - Wiceprezydent Gdyni dr inż. arch. Marek Stępa
Otwarcie konferencji - Dziekan Wydziału Nawigacji Akademii Morskiej w Gdyni - dr hab. inż. kpt.ż.w. Adam Weintrit, prof. nadzw. AM
Otwarcie konferencji - prof. dr hab. Andrzej K. Olszewski Otwarcie Konferencji - Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej - dr hab. inż arch. Antoni Taraszkiewicz, prof PG
Konferencja "Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni" 2012 Konferencja "Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni" 2012
prof. Johan Martelius, Sztokholm, Szwecja
dr hab. inż. arch. Małgorzata Rozbicka, Warszawa, Polska
dr arch. Renate Caupale, Rzeżyca, Łotwa prof. Aino Niskanen, Espoo, Finlandia
od lewej: dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Sołtysik, dr inż. arch. Robert Hirsch, dr inż. arch. Jadwiga Urbanik dr Małgorzata Dolistowska, Białystok, Polska
dr Ewa Barylewska-Szymańska, Gdańsk, Polska Hans Ibelings, Amsterdam, Holandia
Hans Ibelings, Amsterdam, Holandia dr Aleksandra Sumorok, Łódź, Polska
dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Sołtysik, Gdynia, Polska dr Liutauras Nekrosius, Wilno, Łotwa
 mgr inż. arch. Ewa Wolańska, Zurych, Szwajcaria  mgr inż. arch. Anna Orchowska-Smolińska, Gdynia, Polska
dr Aneta Borowik, Katowice, Polska mgr inż. arch. Anna Syska, Katowice, Polska
Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni. Konferencja 2012 r. Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni. Konferencja 2012
Peter Gossel, Brema, Niemcy arch. Jeremie Hoffmann, Tel Awiw, Izrael
arch. Jeremie Hoffmann, Tel Awiw, Izrael prof. dr hab. Andrzej K. Olszewski, Warszawa, Polska
prof. dr hab. Andrzej K. Olszewski, Warszawa, Polska dr inż. arch. Ola Wedebrunn, Kopenhaga, Dania
dr Edward Denison, Londyn, Wielka Brytania dr Edward Denison, Londyn, Wielka Brytania
dr Barbara Bielinis-Kopeć, Zielona Góra, Polska prof. nzw. dr hab. Jakub Lewicki, Warszawa, Polska
arch. Jeremie Hoffmann, Tel Awiw, Izrael inż. arch. Monika Markgraf, Dessau, Niemcy
mgr inż. arch. Joanna Kuydowicz, Łódź, Polska dr inż. arch. Jadwiga Urbanik
mgr inż. arch. Dominik Mączyński Werner Huber, Zurych, Szwajcaria
 prof. dr Jorg Haspel, Berlin, Niemcy dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak, Poznań, Polska
dr inż. arch. Robert Hirsch, Gdynia-Gdańsk, Polska dr inż. arch. Marcin Górski, Warszawa, Polska
mgr Hubert Bilewicz, mgr Anna Kriegseisen, Gdańsk, Polska dr inż. arch. Kazimierz Butelski, Kraków, Polska
mgr Bolesław Błachuta, Katowice, Polska mgr Jarosław Kaczmarczyk, Gdynia, Polska

ikona