Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
Ochrona konserwatorska zabytków

Gminna ewidencja zabytków

Gminna ewidencja zabytków Miasta Gdyni została przyjęta Zarządzeniem nr 4206/16/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 1 marca 2016 r.


Informujemy, że Zarządzeniem nr 6205/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23 maja 2017 r. zostały przyjęte zmiany w gminnej ewidencji zabytków.
Zał. nr 1 do Zarządzenia nr 6205/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23 maja 2017 r.
Zał. nr 2 do Zarządzenia nr 6205/17/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23 maja 2017 r.


Informujemy, że Zarządzeniem nr 7334/18/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16 stycznia 2018 r. zostały przyjęte zmiany w gminnej ewidencji zabytków.
Zał. nr 1 do Zarządzenia nr 7334/18/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16 stycznia 2018 r.
Zał. nr 2 do Zarządzenia nr 7334/18/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16 stycznia 2018 r.


Informujemy, że Zarządzeniem nr 8542/18/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16 października 2018 r. zostały przyjęte zmiany w gminnej ewidencji zabytków.
Zał. nr 1 do Zarządzenia nr 8542/18/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16 października 2018 r.


Informujemy, że Zarządzeniem nr 700/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2 kwietnia 2019 r. zostały przyjęte zmiany w gminnej ewidencji zabytków.
Zał. nr 1 do Zarządzenia nr 700/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2 kwietnia 2019 r.
Zał. nr 2 do Zarządzenia nr 700/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2 kwietnia 2019 r.
Zał. nr 3 do Zarządzenia nr 700/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2 kwietnia 2019 r.

ikona