Uwaga! Od 10 do 15 czerwca nastąpi przerwa w dostawie ciepła na potrzeby ciepłej wody do 6 dzielnic Gdyni. Szczegóły w komunikacie.
Aktualności

Zapowiedź konferencji "Modernizm w Europie - Modernizm w Gdyni. Architektura XX w. i jej waloryzacja"

For English version click here
Pobierz formularz zgłoszeniowy


Organizator Konferencji: Miasto Gdynia
Przygotowanie: Urząd Miasta Gdyni, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
Współorganizator: Wydział Architektury, Politechnika Gdańska
Patronat honorowy: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Patronat: Polski Komitet Narodowy ICOMOS
Patronat medialny: Architektura&Biznes, bryla.pl, Renowacje i Zabytki

W dniach 18-20 września 2014 r. odbędzie się w Gdyni czwarta konferencja z cyklu „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni”, organizowana przez Miasto Gdynię. Poprzednie trzy konferencje z tego cyklu odbyły się w 2007, 2009 i 2012 r. i zgromadziły specjalistów i miłośników modernizmu z kilkudziesięciu krajów nie tylko Europy.

Czwarta konferencja w 2014 r. poświęcona będzie architekturze modernizmu XX wieku. Podobnie jak w czasie poprzednich edycji pierwszy dzień będzie poświęcony architekturze i urbanistyce, drugi – ochronie i konserwacji zabytków modernizmu, a w trzeci dzień odbędzie się prezentacja w terenie wybranych przykładów. 

Terminy:
1 marca 2014  zgłoszenia referatów ze streszczeniami
1 maja 2014  powiadomienie o zakwalifikowaniu referatów na konferencję
1 maja 2014  początek rejestracji uczestników bez referatów
31 lipca 2014  przedstawienie programu konferencji
31 lipca 2014  zakończenie przyjmowania zgłoszeń słuchaczy
1 września 2014  termin nadsyłania zakwalifikowanych referatów
18-20 września 2014  konferencja

Komitet Naukowy:
prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska, Wiceminister w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
prof. dr hab. Andrzej K. Olszewski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
dr hab. inż. arch. Małgorzata Rozbicka, prof. PW, Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa,
dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL, Prezes Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS,
dr hab. inż. arch. Antoni Taraszkiewicz, prof. PG, Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej,
dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Sołtysik, prof. PG, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej,
dr inż. arch. Marek Stępa, Wiceprezydent Miasta Gdyni,
dr inż. arch. Robert Hirsch, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, Miejski Konserwator Zabytków w Gdyni.

Komitet Organizacyjny:

Dr inż. arch. Marek Stępa, Wiceprezydent Miasta Gdyni,
Mgr Joanna Leman, Urząd Miasta Gdyni, Kierownik Referatu Współpracy z Zagranicą,
Dr inż. arch. Robert Hirsch, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, Miejski Konserwator Zabytków w Gdyni,
Dr hab. inż. arch. Maria J. Sołtysik, prof. PG, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej.

Zasady udziału w konferencji:
Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży i pobytu w Gdyni.
Ważna informacja: ze względu na inne imprezy kulturalne i naukowe odbywające się w tym samym terminie, sugerujemy wcześniejszą rezerwację miejsc noclegowych.

Informacja dla potencjalnych referentów:

Zgłoszenia referatów dotyczących zagadnień związanych z tematyką konferencji, do tej pory niepublikowanych, przyjmowane są na formularzu. Do formularza należy dołączyć streszczenie w języku polskim i angielskim o objętości około 3 tys. znaków oraz informację o autorze z wykazem najważniejszych dokonań naukowych i zawodowych. Decyzja o przyjęciu referatu do wygłoszenia w czasie sesji zostanie przekazana zgłaszającemu zgodnie z harmonogramem. Pobierz formularz zgłoszeniowy.

Informacja dla słuchaczy:
Konieczne jest zgłoszenie chęci uczestnictwa na formularzu dostępnym na stronie organizatora. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy będą potwierdzali przyjęcie zgłoszenia. Pobierz formularz zgłoszeniowy.

zapowiedź konferencji

Miejsce obrad:
Centrum konferencyjne Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego
Aleja Zwycięstwa 96/98, 81 - 451 Gdynia

Dojazd autobusami i trolejbusami do przystanku ZKM Park Naukowo-Technologiczny:
Z kierunku Gdyni w stronę „Kacze Buki": R, S, Z, 21, 23, 24, 26, 27, 152, 172, 180, 192, 272.
Z kierunku „Kacze Buki" do Centrum: R, S, Z, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 102, 105, 125, 152, 172, 710, 740, 750, 759, 760, 770.
Dojazd SKM: Stacja Gdynia Redłowo


ikona