Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
Aktualności

Zasady udzielania dotacji z budżetu miasta na zabytki - aktualizacja 2024 rok

Klatki schodowe i ogrodzenia z możliwością uzyskania dotacji

Klatki schodowe i ogrodzenia z możliwością uzyskania dotacji

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gdyni nr LXI/1858/24 z dnia 28 lutego 2024 r., wprowadzone zostały nowe zasady udzielania dotacji na prace przy zabytkach z budżetu Gminy Gdynia.


Zakres prac w stosunku do dotychczas obowiązujących zasad, został rozszerzony o prace konserwatorskie przy historycznych ogrodzeniach posesji, na których znajdują się zabytki oraz przy historycznych elementach wyposażenia klatek schodowych w budynkach wielorodzinnych.
 
Budynki i obiekty, przy których prace mogą być dotowane z budżetu Gminy Miasta Gdyni podzielone są na trzy grupy w zależności od formy ochrony konserwatorskiej:
Grupa 1:         zabytki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków
Grupa 2:         zabytki znajdujące się w grupie A ochrony w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, jednocześnie figurujące w gminnej ewidencji zabytków
Grupa 3:         budynki i obiekty położone na obszarze Śródmieścia, zbudowane przed 1989 r. oraz  figurujące w gminnej ewidencji zabytków

Rodzaj zabytku Ogólny zakres prac, które mogą być objęte dotacją Wysokość dotacji
Grupa 1 Budynki i obiekty lub ich części, wpisane indywidualnie do rejestru zabytków Wszelkie prace związane z utrzymaniem, zachowaniem i odtworzeniem substancji zabytku 75 %
Grupa 2 Budynki i obiekty objęte indywidualnie ochroną w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w których zaliczono je do grupy A i jednocześnie figurujące w gminnej ewidencji zabytków Prace konserwatorskie przy:
 • elewacjach budynków,
 • dachach (w przypadku widocznych dachów stromych)
50%
Prace konserwatorskie przy:
 • historycznych detalach
 • historycznych elementach wyposażenia klatek schodowych w budynkach wielorodzinnych
75%
Prace konserwatorskie przy:
 • historycznych ogrodzeniach posesji, na której znajduje się budynek
30%
Grupa 3 Budynki i obiekty położone na obszarze Śródmieścia uznanego za Pomnik Historii, zbudowane  przed 1989 r. Prace konserwatorskie przy:
 • elewacjach budynków,
 • dachach (w przypadku widocznych dachów stromych)
30%
Prace konserwatorskie przy:
 • historycznych detalach,
 • historycznych elementach wyposażenia klatek schodowych w budynkach wielorodzinnych
75%
Budynki i obiekty figurujące
w gminnej ewidencji zabytków
Prace konserwatorskie przy:
 • elewacjach budynków,
 • dachach (w przypadku widocznych dachów stromych),
 • historycznych ogrodzeniach posesji, na której znajduje się budynek
30%
Prace konserwatorskie przy:
 • historycznych detalach
75%


W przypadku występowania w budynkach wielorodzinnych z Grupy 2 lub 3 historycznych elementów wyposażenia klatek schodowych, w tym szczególnie:
 • posadzek (kamiennych, ceramicznych, lastrykowych itp.)
 • szlachetnych okładzin ścian (kamiennych, ceramicznych, lastrykowych itp.),
 • oryginalnych drzwi w sieniach (oddzielających korytarze wejściowe od holów lub klatek schodowych),
 • oryginalnych balustrad,
 • innych oryginalnych detali, np. grzejników, oświetlenia, skrzynek na listy, parapetów itp.
powstałych przed II wojną światową i zachowanych w oryginalnym stanie, które mają być poddane konserwacji, można ubiegać się o dofinansowanie tych prac w wysokości 75 %.
 
W przypadku występowania na posesjach budynków z Grupy 2 lub 3 historycznych ogrodzeń powstałych przed II wojną światową i zachowanych w oryginalnym stanie, które mają być poddane konserwacji, można ubiegać się o dofinansowanie tych prac w wysokości 30 %.
 
Termin składania wniosków: do 10 stycznia każdego roku (data wpływu do UM Gdyni).
 

W 2024 roku odbędzie się dodatkowy nabór wniosków do 30 czerwca.

 
Informacji na temat dotacji udziela Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Kontakt

 • ikonaOpublikowano: 04.04.2024 08:52
 • ikona

  Autor: Luiza Skrzypkowska (l.skrzypkowska@gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 18.04.2024 13:26
 • ikonaZmodyfikował: Luiza Skrzypkowska
ikona

Zobacz także