1013 (613) 2011-07-29 - 2011-08-04

Ratusz na urlopie

Informujemy Państwa o dwutygodniowej przerwie w wydawaniu „Ratusza". Numer 1015 ukaże się z datą 12 - 25 sierpnia 2011 r. Informacje i ogłoszenia do tego numeru przyjmować będziemy do 5 sierpnia 2011 r. do godz. 16.00.

Artykuły

ikona