Uwaga! W sobotę PKO Gdynia Półmaraton. Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
Gdyński Panteon

Gall Iwo (1898 - 1959)

Iwo Gallreżyser, pedagog, tworzył w gdyńskim teatrze "Wybrzeże". 

Artysta miary Juliusza Osterwy i Leona Schillera. Przybył z Krakowa, by zrealizować marzenie o placówce studyjnej. Za mistrzem przywędrowała grupa uczniów, słuchaczy Studia Dramatyczno - Teatralnego, powołanego przez niego do życia w Warszawie podczas okupacji, a odrodzonego w 1945 roku w Krakowie. 

W Gdyni tworzył w latach 1946-49. Zastał tu spartańskie warunki. Siedzibą teatru stał się brzydki, zwany przez gdynian "stodołą", budynek wzniesiony przez niemieckiego okupanta dla potrzeb teatru wojskowego i propagandowych zgromadzeń. Pierwszą premierą zespołu Iwo Galla była sztuka "Homer i Orchidea" wystawiona w listopadzie 1946 r. W ciągu trzech sezonów zagrano 33 sztuki, zdobywając uznanie publiczności i krytyków oraz nagrody na ogólnopolskich przeglądach. Siłą tego teatru był talent reżysera i zapał młodych, zdolnych aktorów, m.in. Barbary Krafftówny, Renaty Kossobudzkiej, Bronisława Pawlika, Ludwika Benoit, Witolda Kałsuki, Macieja Maciejewskiego. Na tradycje teatru Galla powoływali się Danuta Baduszkowa i Jerzy Gruza.

  • ikonaOpublikowano: 28.08.2006 00:00
  • ikona

    Autor: Lidia Rumel-Czarnowska

ikona