Gdyński Panteon

Zegarski Teofil (1884 - 1936)

Teofil Zegarski Doktor filozofii, pedagog, twórca pierwszej gdyńskiej szkoły średniej.

Urodził się w Grabowie koło Starogradu. Do Gdyni przybył w 1927 r. z Heidelbergu, gdzie wykładał w kolegium, przez Wolne Miasto Gdańsk, a następnie Brześć nad Bugiem, by ziścić swoje marzenie o nowoczesnej szkole, realizującej jego autorski program. Prywatna Koedukacyjna Szkoła Powszechna i Gimnazjum - wraz z internatem w Gdyni istniała zaledwie dziesięć lat - do czerwca 1937 r. Kadra szkoły i jej absolwenci, to był kwiat gdyńskiej inteligencji.

  • ikonaOpublikowano: 28.08.2006 00:00
  • ikona

    Autor: Lidia Rumel-Czarnowska

ikona