Gdyński Panteon

Stankiewicz Mamert (1889 - 1939)

Mamert Stankiewicz
kapitan żeglugi wielkiej, komendant "Lwowa", "Znaczy Kapitan". Tłumacz z angielskiego i rosyjskiego podręczników do nawigacji, autor artykułów publicystycznych i wspomnień. Tytułowy bohater książki K. Borcharda "Znaczy Kapitan". 

Mamert Stankiewicz przychodzi na świat 22 stycznia 1889 roku w Mitawie (około 40 kilometrów od Rygi). Ukończył Morski Korpus Kadetów w Petersburgu i służył w rosyjskiej marynarce wojennej. W czasie I wojny światowej był oficerem nawigacyjnym krążownika flagowego "Riurik" oraz sztabu, podczas operacji w Zatoce Ryskiej; później dowódcą pancernika. W latach 1918-19 został urzędnikiem Konsulatu Rosyjskiego w Pittsburghu (USA). Delegowany następnie na Syberię do flotylli rzecznej, aresztowany przez Czekę, przebywał w więzieniu w Irkucku, a następnie, do polowy maja 1921 r., w obozie w Krasnojarsku. Od czerwca 1921 r. w Polsce, zweryfikowany jako komandor podporucznik i skierowany do Szkoły Morskiej w Tczewie jako kierownik Wydziału Nawigacyjnego. Jednocześnie wykładał astronomię i nawigację w Oficerskiej Szkole Marynarki Wojennej w Toruniu. W 1923 r. uczestniczył w podróży statku Szkoły Morskiej "Lwów" do Brazylii, a w latach 1924-26 dowodził "Lwowem" jako komendant. Następnie podjął pracę na statkach handlowych i jako pilot w Urzędzie Morskim w Gdyni. Od 1931 r. dowodził transatlantykami "Pułaski" i "Polonia". Dozorował budowę transatlantyku "Pilsudski" i został jego kapitanem. 25 listopada 1939 r. przejął m/s "Piłsudski", by skierować go w rejon koncentracji konwoju do Australii i Nowej Zelandii. Po kilku godzinach statek został storpedowany - kapitan zmarł na serce z wyczerpania, już po wyciągnięciu z wody. Pochowany na cmentarzu w miejscowości Hartlepool niedaleko Middlesbrough, na wschodnim wybrzeżu Anglii.

  • ikonaOpublikowano: 28.08.2006 00:00
  • ikona

    Autor: Lidia Rumel-Czarnowska

ikona