Gdyński Panteon

Polkowski Bolesław (1900 - 1989)

Bolesław Polkowski Ekonomista, autor pierwszych
roczników statystycznych Gdyni.

Urodził się w Homlu na Białorusi. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 1933 r. osiadł na stałe w Gdyni. Inicjator i autor pierwszych roczników statystycznych Gdyni. Wydał ich pięć. Kompletne materiały do szóstego. numeru zniszczyli we wrześniu 1939 r. Niemcy. Wykładowca akademicki, publicysta - popularyzator wiedzy o Gdyni, autor monograficznych książek o mieście, twórca m.in. Archiwum Ludzi Morza. Człowiek licznych pasji i zamiłowań - do późnej starości był harcerzem, popularyzował turystykę krajoznawczą.

Zmarł w Gdyni. Pochowany został na Cmentarzu Witomińskim.

  • ikonaOpublikowano: 28.08.2006 00:00
  • ikona

    Autor: Lidia Rumel-Czarnowska

ikona