Gdyński Panteon

Maciejewicz - Matyjewicz "Macaj" Konstanty (1890 - 1972)

Konstanty "Macaj" Maciejewicz - Matyjewicz
kapitan żeglugi wielkiej, ostatni komendant "Lwowa", pierwszy komendant "Daru Pomorza". Kapitan kapitanów.

Urodził się w Niemirowie Podolskim. Ukończył Morski Korpus Kadetów w Petersburgu. Przed I wojną światową służył na stanowiskach oficerskich i dowódczych, m.in. na krążownikach "Aurora" i "Riurik", okrętach podwodnych, żaglowcach. 1 lutego 1922 r. rozpoczyna pracę w Szkole Morskiej w Tczewie i mustruje się na szkolny żaglowiec "Lwów", na którym odbywa podróż do Brazylii. W styczniu 1926 r. przyprowadza z Anglii do Polski szkuner "St. Blanc" - przyszły okręt ORP "Iskra". Tego samego roku, w listopadzie zostaje komendantem "Lwowa" i funkcję tę pełni do 1930 r. - momentu wycofania statku z eksploatacji. W grudniu 1929 r. oddelegowany do Francji po odbiór "Daru Pomorza", przyprowadza fregatę do Gdyni. Od tego czasu do 9 czerwca 1938 r. jest jej komendantem. Dowodził Darem podczas pierwszego polskiego rejsu dookoła świata (1934-35).

Po II wojnie światowej organizuje szkolnictwo morskie w Gdyni i Szczecinie oraz dowodzi żaglowcem "Zew Morza". Świetny pedagog.

  • ikonaOpublikowano: 28.08.2006 00:00
  • ikona

    Autor: Lidia Rumel-Czarnowska

ikona