Uwaga! W sobotę PKO Gdynia Półmaraton. Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
Gdyński Panteon

Orlicz- Dreszer Gustaw Konstanty (1889 - 1936)

Konstanty Gustaw Orlicz-Dreszer generał dywizji. 

W latach 1930-36 Prezes Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Kolonialnej. Dzięki niemu sprecyzowane zostały cele programowe Ligi: walka z rewizjonizmem niemieckim, obrona praw polskich w Wolnym Mieście Gdańsku, rozwój gospodarki morskiej, obrona morza i wybrzeża, wychowanie morskie społeczeństwa, rozwój żeglugi.

Czynnie wspierał harcerskie drużyny żeglarskie. Popierał zakup "Elemki", która miała realizować "polską akcję kolonialną i kolonizacyjną", a stała się przykładem niekompetnecji, klęską finansową i utratą zaufania społecznego do Ligi.

Generałowi przypisuje się hasło rzucone w 1934 r. - "ubierzmy Gdynię w las masztów". "Las" tworzyły wtedy maszty: "Daru Pomorza" - 3, "Iskry" - 3, "Harcerza" (późniejszy "Zawisza Czarny") - 3 oraz "Elemki" - 5, razem 14.

  • ikonaOpublikowano: 28.08.2006 00:00
  • ikona

    Autor: Lidia Rumel-Czarnowska

ikona