Gdynia Innowacyjna

Innowacyjny rok w Gdyni

Kolaż zdjęć od lewego górnego zgodnie z zegarem: blok bez barier przy ul. Dickmana 30, fot. Marcin Mielewski; Certyfikat ISO 37122 dla Gdyni, fot. Przemysław Kozłowski; nowe lampy Mantis firmy Portman Lights z PPNT podbijają sceny świata, fot. materiały prasowe; wizualizacja budowanej na Witominie Przystani Widna 2A, źródło: Laboratorium Innowacji Społecznych.

Kolaż zdjęć od lewego górnego zgodnie z zegarem: blok bez barier przy ul. Dickmana 30, fot. Marcin Mielewski; Certyfikat ISO 37122 dla Gdyni, fot. Przemysław Kozłowski; nowe lampy Mantis firmy Portman Lights z PPNT podbijają sceny świata, fot. materiały prasowe; wizualizacja budowanej na Witominie Przystani Widna 2A, źródło: Laboratorium Innowacji Społecznych.

30.12.2021 r.

Innowacje społeczne, technologiczne, naukowe, biznesowe – co działo się na tych polach w Gdyni w 2021 roku? Podsumujmy działania zmierzające do udoskonalenia różnych dziedzin życia w mieście za sprawą nowatorskich rozwiązań.

I. Innowacje społeczne

Lepsza jakość życia

Poszukiwaniem i wdrażaniem nowych i nowatorskich rozwiązań w dziedzinie społecznej, mających na celu polepszenie jakości życia mieszkańców i wychodzących naprzeciw społecznym wyzwaniom, zajmuje się w Gdyni m.in. Laboratorium Innowacji Społecznych (LIS).

W marcu ta samodzielna jednostka budżetowa Miasta Gdyni obchodziła pięciolecie swojej działalności.

- Sięgnijmy do początków, czyli do roku 2012. To wtedy w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym obok modułów IT, biotechnologii czy designu powstał moduł innowacji społecznych. Był naturalną konsekwencją sposobu, w jaki już wtedy myśleliśmy w Gdyni o innowacjach: o rozwiązaniach, które mają bazować nie tylko na technologii. Dostrzegliśmy ogromny potencjał w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań społecznych, mocno zakorzenionych w potrzebach miasta, jego mieszkańców i mieszkanek – mówił przy okazji jubileuszu Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji, pomysłodawca tego przedsięwzięcia.

Rośnie witomińska Przystań

Również w marcu ruszyła budowa kolejnej gdyńskiej Przystani, tym razem na Witominie, gdzie powstanie Przystań Widna 2A. Zostanie ona oddana mieszkańcom w czwartym kwartale 2022 roku.

Przystanie to autorski i innowacyjny pomysł gdyńskiego samorządu. Tu budowana jest z jednej strony wszechstronna oferta instytucji i organizacji, z drugiej poszukiwane są jak najskuteczniejsze sposoby włączania mieszkańców i mieszkanek o bardzo zróżnicowanych potrzebach w życie dzielnicy i najbliższego otoczenia. To miejsca łączące wiele funkcji - w zależności od lokalizacji i potrzeb mieszkańców znajdują się w nich kluby seniora, mediateki / biblioteki, dzielnicowe ośrodki pomocy społecznej, placówki wsparcia dziennego, punkty obsługi mieszkańca, siedziby rad dzielnic, funkcje zdrowotne, sportowo-rekreacyjne, edukacyjne, a w każdej, bez względu na lokalizacje – przestrzenie sąsiedzkie.

Przystań Widna 2A, wizualizacja LIS

- Siłą Gdyni jest wspólnota mieszkanek i mieszkańców: łącząca ich więź, przywiązanie do dzielnicyi miasta, chęć działania na rzecz sąsiadów i razem z nimi. To zaangażowanie stanowi podwalinę społecznej zmiany, a my - zdając sobie sprawę z jego znaczenia, stwarzamy warunki do jej inicjowania. Dlatego rozwijamy sieć Przystani: przestrzeni wyzwalających sąsiedzką energię, dających łatwy dostęp do oferty czy usług miejskich jednostek oraz organizacji pozarządowych. Tu można rozwijać zainteresowania, współpracować z radnymi dzielnicowymi czy też otrzymać wsparcie specjalistów. Placówki, które już działają i te, których otwarcie czeka nas już w przyszłym roku to ogromny zasób. Tworzymy go razem, a najważniejsi są tu mieszkańcy i mieszkanki Gdyni oraz ich potrzeby – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Na działce w samym sercu Witomina powstaną dwa dwukondygnacyjne budynki, w których znajdą się centrum sąsiedzkie oraz filia Biblioteki Gdynia. Ponadto na mieszkańców będą tam czekać m.in. sale warsztatowe, kuchnia przeznaczona na warsztaty kulinarne, miejsca spotkań oraz sale do ćwiczeń. Z kolei na terenie między budynkami pojawi się dużo zieleni. Będą miejsca do siedzenia wraz z dodatkową małą architekturą oraz tryskacze posadzkowe – bardzo podobne do tych, które są atrakcją placu Kaszubskiego.

- Rozmawiając z mieszkańcami, usłyszeliśmy, że oczekują miejsca, gdzie będą mogli przyjść, kultywować sąsiedzkie znajomości i uczestniczyć w ciekawych zajęciach. Takim właśnie miejscem jest Przystań Widna 2A, w której działać będą centrum sąsiedzkie oraz biblioteka. Tego typu obiekty działają już w Wielkim Kacku, Chyloni, na Cisowej i Oksywiu. To, co jest unikalne dla Witomina, to fakt, że Przystań przy ul. Widnej powstanie zupełnie od nowa. To specjalnie zaprojektowany budynek, który stanie się wizytówką dzielnicy. Cieszymy się, że będziemy mogli zaprosić mieszkańców do tego miejsca i będą oni współgospodarzami tego obiektu – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Przystań Widna 2A to kolejna w sieci gdyńskich placówek i trzecia na obszarach rewitalizacji, obok Przystani Opata Hackiego 33 w Chyloni oraz Śmidowicza 49 na Oksywiu. Kolejne działają w Wielkim Kacku (Lipowa 15) oraz na Cisowej (Chylońska 237, w przebudowie). Trwa też budowa Przystani przy ul. Łowickiej w Małym Kacku oraz przy ul. Chabrowej na Pustkach Cisowskich.

Wkopanie kamienia węgielnego na budowie Przystani Widna 2A, fot. LIS

- Myśląc o kolejnych Przystaniach bierzemy pod uwagę przede wszystkim specyfikę dzielnicy, w której mają działać. Łączymy funkcje i określamy ofertę tak, by w jak największym stopniu odpowiadała potrzebom lokalnej społeczności – podkreśla Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. – Przystanie współtworzą m.in. Biblioteka Gdynia, Gdyńskie Centrum Zdrowia, Gdyńskie Centrum Sportu, Gdyńskie Centrum Kontaktu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Aktywności Seniora. To całe spektrum aktywności, w które można się włączyć i inicjować, ale też dostęp do usług społecznych w miejscu zamieszkania. Krótko mówiąc coś, czego wcześniej na taką skalę i w takiej formie w gdyńskich dzielnicach nie było.

Wiecha na będącej w budowie Przystani Widna 2A zawisła w październiku, pięć miesięcy po wmurowaniu kamienia węgielnego.

Co ważne, drzwi Domów Sąsiedzkich w Przystaniach są szeroko otwarte dla wszystkich mieszkańców, również tych pochodzących z innych krajów. Dlatego oferta spotkań międzykulturowych i włączających stale się powiększa. Odbywają się w nich zajęcia z języka polskiego jako obcego, konwersacje po angielsku, integrujące spotkania okolicznościowe i cykliczne warsztaty, prowadzone przez niepolskojęzycznych sąsiadów, jak joga po rosyjsku, spotkania grupy filozoficzno-literackiej po angielsku, warsztaty latino solo oraz fitness. Młodzież natomiast publikuje w różnych językach artykuły na łamach „Klawego Kuriera”.

Bloki bez barier

W kolejnym miesiącu – kwietniu, w objętej Gminnym Programem Rewitalizacji części Oksywia oddano blok komunalny bez barier – pierwszy tego typu blok w mieście, przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów. Budynek przy ul. Dickmana 30 ma 4 kondygnacje, 30 mieszkań i świetlicę.

– Od początku myśleliśmy o nim jako o miejscu, w którym - dzięki eliminacji szeroko pojętych barier - dobrze będzie się żyło osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i seniorom. Zależało nam też na tym, by budynek, zaspokajając ważną potrzebę jaką jest potrzeba mieszkaniowa, został tak zaprojektowany, by sprzyjał też nawiązywaniu relacji. I wreszcie, ważne by to, co się w nim wydarzy, oddziaływało na najbliższe sąsiedztwo – mówił prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.

Blok wyposażono w udogodnienia dla osób poruszających się na wózkach, niewidzących i niedowidzących, starszych, z różnego rodzaju schorzeniami; ale także w części wspólne, z których korzystać będą wszyscy lokatorzy. Do mieszkań wprowadzić miały się m.in. osoby, któe już wcześniej w tej części Oksywia mieszkały.

Innowacyjne w bloku jest już wejście – mocno zaakcentowane kolorystycznie, z dużym, wyraźnym numerem adresu. To rozwiązania zastosowane z myślą o osobach niewidzących i słabowidzących, ale też starszych: z zaburzeniami dementywnymi, mających problemy z percepcją. We wnętrzach zastosowano podobne środki, jak i szereg innych patentów ułatwiających życie mieszkańcom, o których można przeczytać w artykule opublikowanym 1 kwietnia.

Blok bez barier przy ul. Dickmana 30, fot. Marcin Mielewski

Kolejny blok bez barier powstanie już poza strefą rewitalizacji, przy ul. Turkusowej. Nad jego projektem pracuje od końca maja arch. Andrzej Kryske z K.A.S.P. Studio Projektowe w Poznaniu. Na początku 2022 roku powinniśmy poznać efekty pracy.

Wartością dodaną bloków komunalnych bez barier jest powiększenie obecnej w gdyńskim systemie pomocy społecznej środowiskowych form wsparcia. Przy ul. Dickmana znalazła się placówka opiekuńczo-wychowawcza, zaś przy ul. Turkusowej mieścić się będzie mieszkanie chronione: bezpieczne lokum dla niesamodzielnych osób starszych i miejsce pracy dla trojga opiekunów.

Nowy Meksyk

Gminnym Programem Rewitalizacji zostało również objęte w 2017 roku osiedle Meksyk na Chyloni, położone pomiędzy ulicami Pucką, Północną, Przemysłową i torami kolejowymi. Mimo że to przemysłowa część miasta, dominuje tu zabudowa jednorodzinna. Większość mieszkańców żyje tu od pokoleń i są mocno związani z tym miejscem, dlatego zabiegali o jej rewitalizację. Na etapie konsultacji mieszkańcy Meksyku przekonali urzędników, że ich mała ojczyzna potrzebuje zmian. Jako największą bolączkę wskazywali brak inwestycji w infrastrukturę. Wcześniej miasto nie prowadziło tu inwestycji na szeroką skalę z powodów związanych z własnością terenów.

Finansowane z budżetu miasta prace związane z przebudową układu drogowego i stworzeniem od nowa praktycznie nieistniejącej w tej części Chyloni przestrzeni publicznej ruszyły w maju.

– To, że dziś możemy przekazać informację o rozpoczynających się na osiedlu Meksyk pracach, jest wielką zasługą mieszkańców: ich zaangażowania, determinacji i troski o miejsce, w którym żyją. Mieszkańcy, dzięki którym osiedle objął Gminny Program Rewitalizacji, sprawili, że miejsce to przejdzie ogromne zmiany. Projekt przebudowy to efekt prac prowadzonych także z udziałem lokalnej społeczności. W przyszłym roku mieszkańcy będą korzystać z przestrzeni bezpiecznej, wygodnej i eliminującej uciążliwości, na jakie dotąd się uskarżali. To inwestycja bardzo przez nich wyczekiwana i bardzo potrzebna. Osiedle wzbogaci się o infrastrukturę, jakiej tu wcześniej nie było. Będzie ona zgodna z zasadami adaptacji do zmian klimatu – mówił podczas podpisania umowy w sprawie przebudowy przestrzeni publicznych na os. Meksyk Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

W ramach rewitalizacji przebudowane zostaną drogi publiczne, powstanie ulica równoległa do ulicy Orzechowej. Nowa droga otoczy pętlę autobusową, która skomunikuje osiedle Meksyk z centrum miasta. Tuż obok powstaną ogólnodostępne miejsca postojowe oraz parkingi dla rowerzystów. Remont przejdą odcinki ul. Orzechowej i Nowodworskiego. Piesi będą korzystać z oświetlonych chodników, zaplanowano też skrzyżowania wyniesione, co ma uspokoić ruch. Na odcinku ul. Nowodworskiego przez ul. Palmową powstanie kanalizacja deszczowa.

Plan prac na osiedlu Meksyk, źródło: LIS

Prace mają zakończyć się w lipcu 2022 roku. W połowie grudnia gotowe już były m.in. nawierzchnie nowej ulicy, parkingów i pętli autobusowej oraz kanalizacja deszczowa w północnej części ulic Nowodworskiego i Orzechowej.

Wcześniej w ramach przeprowadzonych na osiedlu Meksyk prac rewitalizacyjnych zbudowano ogród deszczowy przy ul. Śliwkowej, utwardzono ul. Palmową, uporządkowano numery adresowe, zorganizowano kina plenerowe, spektakle teatralne, spotkania konsultacyjne dotyczące m.in. planowanych zmian w organizacji ruchu. 

Krótka ulica – wielka przemiana

Pod koniec lipca zakończyła się przebudowa zaledwie studziesięciometrowej długości ulicy ks. Edmunda Makowskiego na Oksywiu – kolejny efekt partycypacyjnego podejścia do realizacji inwestycji rewitalizacyjnych w mieście.

O przebudowę krótkiej lecz ważnej dla miejscowych ulicy w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji zabiegał wieloletni mieszkaniec dzielnicy Krzysztof Mudza. Dzięki temu piesi zyskali bezpieczne przejście z ul. płk. Dąbka do ul. Arciszewskich i położonego przy niej cmentarza, a mieszkańcy nową, przyjazną przestrzeń.

– To zmiana, która cieszy tym bardziej, że zaszła dzięki mieszkańcom i przy ich udziale. To oni zwracali uwagę na potrzebę usprawnienia komunikacji między Dolnym i Górnym Oksywiem, konsultowali projekty przebudowy, a na etapie wykonania prac byli w stałym kontakcie i z urzędnikami i wykonawcą, dzięki czemu – mam nadzieję – efekty spełniają ich oczekiwania – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Na ul. ks. Makowskiego wprowadzono strefę zamieszkania, a to oznacza, że pieszy ma tu pierwszeństwo. W miejscu, w którym różnica poziomów była bardzo duża i wymagała rozwiązań ułatwiających poruszanie się, powstał chodnik ze schodami, podjazdami i spocznikami. Pojawiły się nowe nasadzenia, a na całej trasie zamontowano oświetlenie uliczne. Przebudowano instalacje: elektroenergetyczną, wodociągową i kanalizacyjną oraz teletechniczne. W ramach zbudowanej sieci kanalizacji deszczowej powstał system retencyjno-rozsączający, który będzie odbierać wodę deszczową i roztopową spływającą z ul. ks. Makowskiego w kierunku ul. Arciszewskich. Obie te ulice połączyły schody.

Rewitalizacja Oksywia, fot. LIS

– Co ważne, cała inwestycję przeprowadzono z zachowaniem gdyńskich standardów dostępności. Mamy więc nawierzchnię ułatwiającą poruszanie się osobom z różnego rodzaju schorzeniami, przysiadaki i specjalnie oznakowane poręcze schodów, by osoby niedowidzące czy niewidzące nie miały problemów z orientacją w terenie – podkreśla Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Zakończenie trwających od jesieni 2020 roku prac mieszkańcy ul. Makowskiego uczcili wspólnym piknikiem sąsiedzkim.

Przyjęcie rekomendacji Gdyńskiego Dialogu o Klimacie

Od listopada 2020 roku do maja br. trwał proces konsultacyjny Gdyński Dialog o Klimacie, przeprowadzony przez Laboratorium Innowacji Społecznych we współpracy z Wydziałem Środowiska Urzędu Miasta Gdyni. Jego celem było wypracowywanie rozwiązań i rekomendacji oraz zebranie opinii i pomysłów, które na trzech poziomach – całego miasta, wspólnot lokalnych oraz indywidualnego mieszkańca – mogą ograniczyć negatywne zjawiska związane kryzysem klimatycznym.

W czteroetapowym procesie wzięło udział blisko 600 osób, które wypracowały 88 rekomendacji i pomysłów w trzech obszarach: powietrze, zieleń w mieście oraz woda. Pod koniec lipca prezydenckie kolegium zdecydowało, że 74 z nich zostanie wdrożonych, wskazując jednostki i wydziały Urzędu Miasta odpowiedzialne za ich realizację. 

Narada społeczna online w ramach Gdyńskiego Dialogu o Klimacie, fot. LIS

– Rekomendacje wypracowane przez uczestników Gdyńskiego Dialogu o Klimacie są bardzo cenne i z pewnością pomogą miastu lepiej odpowiadać na wyzwania związane z globalnymi zmianami. Bardzo nas cieszy zaangażowanie mieszkańców oraz fakt, że nasza wizja miasta przyszłości jest spójna. Niektóre z rekomendacji zaczęliśmy realizować już wcześniej, a inne są rozszerzeniem tego, co jako samorząd wdrażamy. Nie brakuje też nowych rozwiązań, dzięki którym nasz zestaw narzędzi ochrony klimatu będzie jeszcze szerszy. We wnioskach płynących z konsultacji przebija bardzo wyraźna potrzeba prowadzenia proekologicznej kampanii edukacyjnej, co stawiamy sobie za priorytet, gdyż zmiana zaczyna się na poziomie każdego mieszkańca. Każdy z nas na co dzień może podejmować działania, które przyczynią się do ochrony klimatu: zaczynając od wyboru środka transportu czy decyzji zakupowych – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Przyjęte do realizacji rekomendacje zostaną uwzględnione w aktualizacji „Planu Adaptacji miasta Gdyni do zmian klimatu do roku 2030”, przygotowywanej w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Gdyni. Ich realizacja przewidziana jest na lata 2021-2030.

- Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, raz w roku będziemy zapraszać uczestników narady społecznej do udziału w pracach działającego w Urzędzie Miasta Gdyni zespołu ds. adaptacji do zmian klimatu, aby wspólnie omówić postępy w wykonywaniu rekomendacji i zaproponować ewentualne zmiany w sposobie ich realizacji – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Gdyńska Platforma Dialogu

Jednym z projektów Laboratorium Innowacji Społecznych jest UrbanLab, odpowiedzialny m.in. za uruchomienie we wrześniu Gdyńskiej Platformy Dialogu - narzędzia uzupełniającego katalog rozwiązań lokalnej partycypacji obywatelskiej, dzięki któremu można brać udział w dialogu i konsultacjach także online, za pośrednictwem strony www.konsultujemy.gdynia.pl.

U podstaw idei UrbanLabu było wdrożenie narzędzia e-partycypacji. Spośród proponowanych rozwiązań wybrano DECIDIM, czyli stworzoną w Barcelonie otwartą platformę internetową na zasadach open source, wspierającą procesy partycypacyjne miast i organizacji.

– Dialog pozwala nam lepiej poznać i zrozumieć oczekiwania mieszkańców oraz okoliczności, które je dyktują. Chcemy docierać do możliwie najszerszej grupy gdynian i gdynianek, by głos w dyskusji oddawał rzeczywiste potrzeby. Technologie obywatelskie oferują narzędzia, które na to pozwalają, a my po nie sięgamy – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Informacje o aktualnych procesach włączających we współdecydowanie o mieście, a także o możliwościach wzięcia udziału w badaniach i konsultacjach to sedno tego, co można znaleźć w Gdyńskiej Platformie Dialogu

Gdyńska Platforma Dialogu, fot. LIS

- Gdyńska Platforma Dialogu powstała po to, by ułatwić mieszkańcom i mieszkankom udział w konsultacjach społecznych i dialogu. Chcemy też docierać do nowych grup, do osób, które wcześniej nie udzielały się w tego typu działaniach. Dzięki Państwa zaangażowaniu możemy razem rozwijać miasto tak, by najlepiej odpowiadało na obecne i przyszłe potrzeby. Państwo są przecież ekspertami od życia w mieście i doskonale wiedzą, co i gdzie wymaga poprawy, a co funkcjonuje dobrze. Dzięki tym opiniom i sugestiom możemy na nowo spojrzeć na różne tematy i poszerzyć perspektywę – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Zaplanowany na trzy lata UrbanLab dobiega końca wraz z końcem tego roku. O pozostałych, zrealizowanych w ramach projektu działaniach można przeczytać na stronie urbanlab.gdynia.pl.

Innowacje z Inkubatora Pomysłów

Cenne pomysły na innowacje społeczne płyną od mieszkańców, którzy podpowiadają, jak sprawić, by osoby z różnych powodów wykluczone z udziału w życiu społeczności stały się jego uczestnikami; jak wyrównywać szanse; jak włączać w codzienność tych, których aktywność jest utrudniona. Aby wyłowić te pomysły, Laboratorium Innowacji Społecznych wraz z Fundacją Stocznia z Warszawy realizuje projekt Inkubator Pomysłów, który pomaga znaleźć, dopracować i przetestować oddolne innowacje dotyczące szeroko pojętego włączenia społecznego.

W połowie listopada odbyło się spotkanie, podczas którego członkowie komisji podsumowali dotychczasowe etapy działań drugiego naboru obecnej edycji projektu. Pierwsza edycja zakończyła się w 2019 roku i dotyczyła wsparcia osób zależnych i ich opiekunów.

– Poprzednie nabory pokazały, że Inkubator Pomysłów to rewelacyjne narzędzie, które w rękach zaangażowanych społecznie osób może przynieść wiele korzyści. Dzięki niemu skutecznie wspieramy inspirujące koncepcje, a także działamy na rzecz osób wykluczanych społecznie – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Podczas drugiego naboru autorki i autorzy, którzy w bardzo kreatywny sposób podeszli do zadania, zgłosili aż 131 różnorodnych pomysłów na innowacje społeczne. Komisja Inkubatora wybrała 81 z nich i zaprosiła autorów na rozmowy o ich koncepcjach. Spotkanie pozwoliło komisji wyłonić ostatecznie 49 pomysłów – to właśnie ich autorzy zostaną objęci wsparciem ekspertów.

Wybrane pomysły dotyczą różnych grup doświadczających lub zagrożonych wykluczeniem społecznym albo osób, które się nimi opiekują i je wspierają. Dotyczą m.in. poprawy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, integracji migrantów i lokalnej społeczności w mniejszych miejscowościach, wspierania osób w kryzysie bezdomności i dzieci ze spektrum autyzmu.

Eksperci Inkubatora pomysłów będą teraz pomagać autorom i autorkom pomysłów w przekształcaniu ich w innowacje społeczne, będące odpowiedzią na problem szeroko rozumianego włączenia społecznego.

Po tym etapie komisja zadecyduje, które z innowacji zostaną sprawdzone w praktyce. Granty w wysokości ok. 40 tys. zł na sprawdzenie proponowanych rozwiązań w praktyce otrzyma około połowa z rozwijanych przy wsparciu Inkubatora Pomysłów innowacji.

II. Innowacje technologiczne, naukowe i biznesowe

Mapy termowizyjne

Gdynia, Rumia, Reda i Wejherowo tworzą innowacyjne mapy termowizyjne budynków i sieci ciepłowniczej. W lutym podpisano wraz z Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Gdyni porozumienie w tej sprawie. Mapy umożliwią zlokalizowanie miejsc strat ciepła w publicznych i prywatnych budynkach, co z kolei pozwala na wytyczenie priorytetów przyszłych termomodernizacji i dociepleń. Dzięki współpracy miast i firmy OPEC zmniejszono koszty stworzenia mapy termowizyjnej całego obszaru. 

Mapa termowizyjna Gdyni, źródło: gdynia.pl

– W ramach wspólnego projektu OPEC Gdynia, Gdyni, Rumi, Redy i Wejherowa zimą 2021 roku wykonano nocne naloty celem pozyskania zdjęć termowizyjnych. Na ich podstawie opracowano ortofotomapy termalne, które umożliwiają obserwację strat ciepła na sieciach ciepłowniczych oraz budynkach mieszkalnych czy użyteczności publicznej. Na mapie można obejrzeć pojedyncze budynki, przeanalizować straty ciepła na nich występujące. To utracone ciepło to utracona energia, do której wytworzenia wykorzystano paliwo, a jego spalenie wiązało się z emisją CO2, a więc gazu powodującego efekt cieplarniany. Właściciele budynków, dzięki mapie strat ciepła, uzyskują zatem narzędzie do tego, aby sprawdzić, czy ich budynek jest energetycznie szczelny, a jeśli nie - że przez te nieszczelności w realny sposób tracą pieniądze na ogrzewanie, którego ceny ostatnio bardzo rosną. Świadomość tych strat powinna być impulsem do przeprowadzenia termomodernizacji budynku, aby ograniczyć straty ciepła, a więc ograniczyć straty finansowe i jednocześnie ograniczyć emisje CO2 – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Gdyński e-papier w Berlinie

Firma MpicoSys z Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT) wytwarza produkty z użyciem e-papieru, który znajduje zastosowanie w takich urządzeniach, jak czytniki ebooków, ale także w systemach informacyjnych w postaci rozkładów jazdy czy numeracji miejsc w przestrzeniach użyteczności publicznej. Jedna z takich ścian informacyjnych, wykonanych z papieru elektronicznego przez inżynierów Mpico, znajduje się w siedzibie głównej Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku i jest uznawana za największą na świecie.

W lutym e-papier od MpicoSys trafił do Berlina, a konkretnie do Berlinische Galerie, gdzie odbyła się wystawa Marca Bauera, laureata nagrody GASAG Art Prize

E-papier firmy MpicoSys, fot. materiały prasowe

Artysta wykorzystuje rysunek, aby poruszać takie kwestie jak migracja, tożsamość i płeć, krytyka nowych mediów. W berlińskiej galerii zaprezentowano jego rozbudowane instalacje składające się z dużych murali, prac na e-papierze, animowanych rysunków i dźwięków.

Gdynianki w gronie europejskich ekspertów

Creative Traditional Companies Cooperation to projekt Unii Europejskiej koncentrujący się na pobudzaniu innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w regionie nadbałtyckim. Jego głównym celem jest rozwój innowacyjności tych firm poprzez współpracę w sektorach związanych z gospodarką morską oraz szeroko pojętymi działaniami proekologicznymi.

W ramach projektu powołano grupę Creative Broker Network, czyli zespół ekspertów - wysoko wykwalifikowanych specjalistów, których zadaniem jest wsparcie start-upów oraz małych i średnich przedsiębiorstw, przyczyniających się do rozwoju regionalnego.

W lutym do grupy ekspertów dołączyły trzy gdynianki: Paulina Kisiel, Ewa Chudecka i Karolina Cygert z Centrum Designu w Gdyni, działającego przy PPNT

Paulina Kisiel, fot. Centrum Designu

- Cieszę się, że Gdynia zasiliła grono ekspertów, zgromadzonych w ramach tego projektu, zwłaszcza że poświęcony jest on sektorom niebieskiej i zielonej gospodarki, jakże ważnej dla naszego miasta. Wspieranie naszych nadbałtyckich sąsiadów, budowanie partnerstwa z nimi i wspólna praca nad rozwojem przedsiębiorczości z pewnością przyniosą korzyści zarówno miastu, jak i całemu regionowi – mówi Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.

Morskie farmy wiatrowe

Przyszłość polskiej energetyki mają stanowić m.in. morskie farmy wiatrowe, a w ich procesie powstawania ważną rolę ma odegrać Gdynia.

W marcu Uniwersytet Morski w Gdyni podpisał list intencyjny dotyczący współpracy z koncernem PKN Orlen w zakresie edukacji i badań na rzecz morskiej energetyki wiatrowej. To właśnie PKN Orlen zbuduje farmy wiatrowe na Pomorzu - ok. 23 km na północ od linii brzegowej, na wysokości Choczewa i Łeby. Natomiast zgodnie z projektem uchwały Ministerstwa Klimatu i Środowiska Porcie Gdynia ma powstać terminal instalacyjny offshore. 

Morskie farmy wiatrowe, fot. pexel.com

Główny cel wspólnych działań Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i Orlenu to prowadzenie inicjatyw badawczych, analitycznych i naukowych oraz wyszkolenie wyspecjalizowanej kadry do budowy i obsługi farm wiatrowych na Bałtyku. W planach jest również rozszerzenie oferty Uniwersytetu Morskiego o kierunki studiów inżynierskich poświęconych morskiej energetyce wiatrowej.

Ofertę kształcenia w dziedzinie budowy i obsługi morskich farm wiatrowych przygotowała także Szkoła Morska w Gdyni. Program kursów w Szkole Morskiej powstał przy współpracy z ekspertami z Instytutu Badań Edukacyjnych. Przygotowano dwie kwalifikacje rynkowe: montera i serwisanta turbin wiatrowych.  

Innowacyjny Samorząd

15 kwietnia odbył się finał 2. edycji konkursu „Innowacyjny Samorząd”, będącego projektem Serwisu Samorządowego Polskiej Agencji Prasowej. Odbywa się on pod patronatem premiera, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, a wyłania i nagradza najbardziej innowacyjne samorządy w Polsce

W kategorii dużych miast Gdynia zdobyła 2. miejsce za projekt „Konto Mieszkańca – centrum gdyńskich e-usług”. Miasto otrzymało również wyróżnienia za: asystenta głosowego – voicebota, gdyńskie inkubatory miejskich rozwiązań, system bezpłatnego rezerwowania boisk w całym mieście oraz telefon wsparcia prowadzony przez Centrum Aktywności Seniora. 

W czasie tegorocznej gali konkursu Gdynię reprezentował wiceprezydent Bartosz Bartoszewicz.

– Właściwie działający samorząd to taki, który potrafi szybko i skutecznie rozwiązywać pojawiające się problemy. A tych w ostatnim roku było bardzo dużo, co wynika oczywiście z pandemii. Nagroda za innowacyjność ma dla nas duże znaczenie, bo oznacza, że w tym trudnym czasie byliśmy w stanie skutecznie sięgnąć po właściwe metody i narzędzia ku temu, aby rozwiązywać najważniejsze problemy – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.

Nagroda Innowacyjny Samorząd, fot. Magdalena Czernek

Nagrodzone Konto Mieszkańca, które funkcjonuje od 2018 roku, to kompleksowa usługa, która za pomocą jednego portalu oraz aplikacji mobilnej łączy najróżniejsze aspekty życia w mieście. Integruje takie usługi miejskie: Kartę i Asystenta Mieszkańca, e-dziennik, internetową rezerwację wizyt w urzędzie oraz serwis wsparcia mieszkańców – Gdynia Wspiera.

Więcej o nagrodzonych gdyńskich innowacjach można przeczytać w artykule na naszej stronie.

Komory hiperbaryczne z PPNT nagrodzone Sztormem

Po zaledwie roku działalności na rynku gdyński start-up Omnioxy zadomowił się w branży, wyemitował akcje i pozyskał w ten sposób 2,6 mln zł na dalszy rozwój. Ich wysokiej jakości, bezpieczne i łatwe w obsłudze, łagodne komory hiperbaryczne, został nagrodzony w kwietniu statuetką Pomorskiego Sztormu, pokonując sześć firm nominowanych w tej samej kategorii „Młoda Firma Roku”

Komory Omnioxy, fot. materiały prasowe

Łagodne komory hiperbaryczne wspomagają szeroko pojętą regenerację organizmu, która świetnie sprawdza się zarówno u sportowców, jak i np. seniorów. Firma udoskonaliła je o mechanizm periodycznego podawania tlenu, zwiększyła liczbę okien oraz zastosowała specjalnie zaprojektowany materac. Dzięki sesji w komorze do całego ciała dostaje się więcej tlenu, a to właśnie on regeneruje narządy i tkanki. 

Komory gdyńskiej spółki Omnioxy w 2022 roku pojawią się na rynkach szwedzkimnorweskim. Kierunek jest nieprzypadkowy – mieszkańcy północy Europy słyną z wyjątkowego dbania o zdrowy styl życia. Badanie przeprowadzone przez Uniwersytet w Tel Awiwie i Shamir Medical Center w Izraelu pokazuje, że tlenoterapia hiperbaryczna w komorach ciśnieniowych może nie tylko zatrzymać starzenie się komórek krwi u zdrowych, starzejących się osób dorosłych, ale może nawet odwrócić proces starzenia.

Kubki zwrotne

Wszyscy znamy butelki zwrotne, ale zwrotne kubki? Tak, to innowacyjny projekt kubków miejskich marki UR CUP, który wystartował w maju

W projekcie chodzi o to, żeby kupując w lokalu napój na wynos, wypożyczyć kubek, a potem oddać go w innym punkcie, który także działa w ramach systemu, i odebrać wpłaconą wcześniej kaucję 10 zł.

– Nasi mieszkańcy jako pierwsi w Polsce mają szansę korzystać z wielorazowych kubków od gdyńskiej firmy UR CUP. System ruszył na obszarze miasta: w restauracjach i punktach, które do niego przystąpiły. Gdynia jest partnerem projektu. To kolejny krok zmierzający do budowania świadomości idei zero waste i minimalizowania korzystania z opakowań jednorazowych – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.


Kubki zwrotne, fot. UR CUP

Kubki UR CUP są wykonane z polipropylenu – materiału, z którego tworzy się między innymi akcesoria medyczne i zabawki dla niemowląt. Po zwrocie kubek jest myty i wyparzany zgodnie z obowiązującymi normami. Czysty wraca do obiegu. UR CUP jest rozwiązaniem uniwersalnym, które świetnie nadaje się dla wszystkich lokali sprzedających napoje na wynos, niezależnie od ich wielkości i dziennej liczby transakcji. System zda egzamin zarówno w kawiarniach, restauracjach, piekarniach, jak i mobilnych punktach sprzedaży napojów.

Kolejny hit Portman Lights

Ceniona na scenach całego świata firma Portman Lights z PPNT wypuściła w maju nowy produkt – lampy Mantis – zupełnie nowy wzór, będący odejściem od kojarzonych z marką sześciokątów i plastrów miodu w stylu retro. W modelu Mantis gdyńska firma postawiła na lampy LED. 

Po miesiącu od premiery lampy Mantis oświetlały już sceny i studia telewizyjne w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, krajach Beneluksu, Francji, Niemczech i oczywiście w Polsce.

Lampy Mantis, fot. materiały prasowe

W 2021 roku firma uruchomiła w PPNT linię montażowa lamp, dlatego najnowszy hit gdyńskiej firmy powstaje w całości w Gdyni. Tu lampy są projektowane, prototypowane i montowane. A co ciekawe, chronione są patentem także w Chinach.

Wcześniejsze modele lamp Portman Lights oświetlały sceny m.in. tegorocznej gali rozdania nagród Grammy oraz gwiazd, takich jak: Sting, Cher, Ed Sheeran, Miley Cyrus czy Prodigy. Gdyńskie oświetlenie pojawiło się też na wielu festiwalach, np. Roskilde czy Glastonbury. Skorzystano z niego również podczas finałów konkursu Eurowizji.

Nowa odsłona Gdynia Design Days

W pierwszej połowie lipca odbyła się 14. edycja festiwalu dizajnu Gdynia Design Days (GDD). Tym razem w formie hybrydowej – dostosowanej do pandemii. 

Nowością były wystawy w witrynach budynku PPNT i w przestrzeni miejskiej, zaaranżowane tak, by były zarówno atrakcyjne wizualnie, jak i bezpieczne dla odbiorców. Kolejną nowinka to spacery z przewodnikiem – dopełnienie wystaw. Podczas spacerów można było przyjrzeć się bliżej wybranym projektom, uzupełnionym o komentarz przewodników. W programie znalazł się także spacer z treningiem głębokiego wyciszenia, relaksu oraz wyzbycia się psychicznych i fizycznych obciążeń – idealnym na czasy, w których potrzebujemy wytchnienia. 

14. edycja GDD to też różnorodne wykłady w myśl tegorocznego hasła festiwalu „Solidarni”, które dostępne były online, i podejmowały zagadnienia, jak proces uczenia się, zdrowie psychiczne, postrzeganie kobiet, relacja człowieka z naturą, projektowanie w obiegu zamkniętym, produkcja plastiku, Planet Centric Design, czy miasto. A także, dzięki współpracy z instytucjami miejskimi, panele dyskusyjne współorganizowane przez Bibliotekę Gdynia, wymiana roślin w ramach cyklu Lato na patio, filmy dostępne online oraz konkursy i nagrody.

Nagrodzony zestaw mebli „Nauka czy zabawa” Aleksandry Basa, fot. Przemysław Kozłowski

Festiwalowi towarzyszyła (w witrynie PPNT) wystawa pokonkursowa 10. edycji konkursu Elle Decoration „Młodzi na Start”, na której znalazło się ponad 40 prac. Wśród nich 2 nagrodzone ex aequo - lampa „Space as an Object” Anny Jurgielewicz i zestaw mebli „Nauka czy zabawa” Aleksandry Basa oraz 4 wyróżnione - zestaw talerzy „Poetry, Pottery I dzieła sztuki na talerzu” Aleksandry Liszewskiej, kredki „Bubel” Marty Rzepińskiej, bielizna dla kobiet z problemami zdrowotnymi „Negliż – akceptacja” Igi Puzdrowskiej oraz zestaw do produkcji chleba „Chleb wspólnie” Julii Kędzierskiej

Przyznano także nagrody organizowanego w ramach GDD konkursu na najlepsze dyplomy Wydziału Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Była to 8. edycja konkursu, którego celem jest promocja twórczości oraz pokazanie różnych sposobów myślenia młodych i utalentowanych projektantów.

Sam Festiwal GDD został zauważony aż dwukrotnie w 2021 roku przez grono niezależnego jury. Realizacja autorstwa Hardziej Studio (Ada Zielińska, Patryk Hardziej) otrzymała nagrodę za Projekt Roku 2021, przyznawaną przez Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej oraz Złoty KTR w Konkursie Klubu Twórców Reklamy. Hardziej Studio współpracuje od kilku lad z PPNT Gdynia | Centrum Designu, będącym organizatorem festiwalu.

Eko ławki

Czy zużyte waciki lub rękawice do demakijażu muszą kończyć na wysypisku śmieci? Niekoniecznie, mogą skończyć jako siedzenia. Udowodnił to „Eco Baltic Sea Event”, który odbył się 5 sierpnia

Akcja była zwieńczeniem projektu marki Glov, zrealizowanego przy wsparciu firmy Vive Innovation i sieci sklepów Sephora. Efektem tej współpracy są eko-ławki, które stanęły na bulwarze Nadmorskim. Do wykonania ławek wykorzystano kosmetyczne odpady, które podano recyklingowi. Do wyprodukowania jednej ławki wykorzystano 8 tys. zużytych produktów Glov.  

Ekoławki już #wGdyni. Na zdj. (od lewej): wiceprezydent Gdyni Katarzyna Gruszecka-Spychała i Monika Żochowska, właścicielka marki Glov // fot. Przemysław Kozłowski

– Dzisiaj jako pierwsze miasto w Polsce odsłaniamy specjalne ławki. Ich wyjątkowość polega na tym, że powstały ze zużytych wacików kosmetycznych. Ale uwaga: nie takich zwykłych, ale również ekologicznych, bo wielokrotnego użytku. Kiedy zużyją się już tak bardzo, że nie nadają się do kolejnego wykorzystania, można je oddać i przetworzyć. I właśnie z takiego surowca powstaje ekologiczna ławka, która po pierwsze będzie służyć mieszkańcom oraz będzie można po prostu na niej przysiąść i podziwiać uroki Gdyni, a po drugie – a może tak naprawdę ważniejsze – będzie przypominać o tym, że drobne gesty, które musimy wykonywać każdego dnia, również mają znaczenie dla naszej planety – mówiła, siedząc na eko-ławce Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.  

Gdyńskie innowacje wzorem dla Europy

Wiedeński Instytut Innowacji w Polityce opublikował w sierpniu swój showroom (Best Practice Showroom), czyli przegląd oraz podsumowanie najciekawszych i najlepszych działań, które znalazły się w trzech ostatnich edycjach prowadzonego przez tę organizację corocznego konkursu „Innovation in Politics Awards”.

Do showroomu trafiło sześć zrealizowanych w ostatnich latach gdyńskich projektów. Oznacza to, że miejskie innowacje, które wcześniej doceniło międzynarodowe, demokratyczne jury, teraz są stawiane za wzór dla tych, którzy pracują nad nowoczesnymi rozwiązaniami w innych krajach. 

Wzorcowe, gdyńskie innowacje to:

  • „Wsparcie dla przedsiębiorców podczas pandemii COVID-19” (2020) 
  • „Gdyński Falochron” (2020)
  • „UrbanLab Gdynia” (2020) 
  • „Konto Mieszkańca” (2020)
  • „Oswajanie dorosłości” (2019)
  • „Gdyński ogród deszczowy” (2018)

Gdyński ogród deszczowy, fot. gdynia.pl

– Gdynia zawsze, można rzec: z natury, była miastem, które stawiało w swoich działaniach na nowoczesność i innowacyjne podejście. Nieszablonowość i otwartość jest tym, co do dziś cechuje podejmowane przez nas decyzje. Regularne docenianie realizowanych w mieście projektów przez międzynarodową organizację, jaką jest Instytut Innowacji w Polityce, to dla nas potwierdzenie, że obraliśmy właściwy kierunek. Chcemy, aby mieszkańcy mogli korzystać z pionierskich rozwiązań, które są godne naśladowania. Jeżeli wdrożone przez nas pomysły mogą przekonać też innych do podniesienia jakości życia w swoich miastach, to możemy być z tego faktu naprawdę dumni – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Cały showroom Instytutu Innowacji w Polityce to 366 projektów zrealizowanych w 37 europejskich krajach.

IT Manager of Tomorrow Awards

5 października odbyła się w Gdyńskim Centrum Filmowym gala konkursu IT Manager of Tomorrow Awards, który promuje najlepszych managerów branży IT w Polsce – innowatorów w swojej dziedzinie, odpowiedzialnych za transformacje cyfrowe w swoich firmach. 

Gala IT Manager of Tomorrow Awards, fot. Lets Manage IT

Gdynia to młode, energiczne miasto – było takie od zarania. Dlatego wszystko, co dotyczy biznesu, jest dla nas ważne. Po drugie, IT to dla nas istotna branża. Zatem jeśli widzimy projekt, który się rozwija i jest ważny dla środowiska, niesie ze sobą wiele wartości, to chcemy mieć go u siebie, a przy okazji przekonać Państwa, że właśnie to miejsce jest dobre, aby rozwijać biznesy branży IT – mówiła podczas uroczystości Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.

I miejsce w konkursie i tytuł IT Manager of Tomorrow otrzymał Sebastian Sztajnert, chief technology officer w firmie mElements.

Dwa gdyńskie projekty w finale Innovation in Politics 2021

Wiedeński Instytut Innowacji w Polityce - międzynarodowa organizacja pozarządowa, która identyfikuje, rozwija i wdraża innowacje w polityce w celu wzmocnienia demokracji w Europie i poza nią, ogłosił w październiku finalistów nagrody Innovation in Politics Awards 2021. Wśród nich znalazły się dwa gdyńskie projekty dotyczącymi strategii przeciwdziałania skutkom Covid-19. 

W tym roku do nagrody zostały zgłoszone 413 projekty z 25 krajów europejskich. Jury obywatelskie składające się z ponad 1000 Europejczyków oceniło je i wyłoniło 90 finalistów w 9 kategoriach.

Gdynia została podwójnie nominowana w kategorii Strategie Covid-19 (Covid-19 Strategies). Uznanie jury uzyskały projekty „Gdynia dla Medyków”, koordynowany przez Katarzynę Gruszecką-Spychałę, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki oraz „Gdyński program wspierania Uczniów, Nauczycieli i Rodziców w czasie pandemii”, koordynowany przez Bartosza Bartoszewicza, wiceprezydenta Gdyni ds. jakości życia.

Dwa gdyńskie projekty dotyczące strategii przeciwdziałania skutkom Covid-19 znalazły się w finale nagrody Innovation in Politics 2021 // fot. Piotr Wiśniewski

„Gdynia dla Medyków” to rozwiązania skierowane do pracowników szpitali zaangażowanych w walkę z COVID-19, którzy potrzebowali zakwaterowania, wsparcia psychologicznego czy transportu do lub z pracy. Stworzono infolinię, dzięki której koordynowano również akcję „Gastro pomaga”.

- Cieszymy się z uznania na arenie europejskiej, jednak jeszcze bardziej cieszy nas fakt, że nominację uzyskaliśmy dzięki pracy całej społeczności. Nasza inicjatywa wsparła również oddolne zaangażowanie naszych mieszkańców i przedsiębiorców w pomoc tym walczącym z epidemią na pierwszej linii frontu. Projekt pokazuje nie tylko że „w jedności siła”, ale też naszą umiejętność jednoczenia się i wspierania nawzajem w sytuacji kryzysowej – mówi Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.

„Gdyński program wspierania Uczniów, Nauczycieli i Rodziców w czasie pandemii” to szereg działań mających na celu przede wszystkim pomoc nauczycielom i dbanie o młodych gdynian, jak indywidualne konsultacje psychologiczne dla nauczycieli; warsztaty dla nauczycieli, psychologów i pedagogów z poradni psychologiczno-pedagogicznych z profilaktyki samobójstw i profilaktyki uzależnień cyfrowych; infolinia wsparcia i czat dla młodzieży pod nazwą „Co u Ciebie?", czy zakup sprzętu do e-learningu dla uczniów i nauczycieli.

- Podczas trwającej pandemii edukacja stanęła na skraju głębokiego kryzysu. Znane mechanizmy rozwiązań stawały się nieadekwatne do błyskawicznie zmieniającej się sytuacji. Jesteśmy dumni, że nasz projekt wsparcia systemu edukacji znalazł uznanie europejskiej społeczności. Cieszymy się z faktu, że nasz pomysł może być inspiracją dla zmian w innych europejskich samorządach również borykających się ze skutkami pandemii w edukacji – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.

Gdynia Explory Week

W dniach 20 – 22 października odbyło się wydarzenie promujące naukę, święto miłośników technologii, czyli Gdynia Explory Week – trzy dni wypełnione debatami, spotkaniami i warsztatami, zakończone galą wręczenia nagród dla najlepszych młodych innowatorów. 

– Ważne jest silne i mądre wsparcie, dużo mentorów, dużo zaufania i projekty, które dają siłę i satysfakcję. Dzięki temu młodzi ludzie mogą sprawdzić swoje możliwości i uwierzyć w siebie. Kiedy mają szansę się zobaczyć, że coś potrafią i osiągnęli sukces, to naprawdę dodaje skrzydeł – mówiła Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.


Gdynia Explorery Week, fot. materiały prasowe

I miejsce zajęła Nina Cielica, uczennica III Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Katowicach. Jury doceniło jej projekt „Huragan w filiżance”. Bada on zachowania wirów, które formują się podczas procesu dyfuzji kawy i mleka. 

„Konto Mieszkańca – centrum gdyńskich e-usług” znów nagrodzone

W listopadzie ponownie zostały nagrodzone innowacyjne gdyńskie usługi dla mieszkańców. Projekt „Konto Mieszkańca – centrum gdyńskich e-usług” wyróżnił już w maju Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej w konkursie „Innowacyjny Samorząd”. Tym razem e-usługi zostały nagrodzone w konkursie „Skrzydła IT w administracji”Gdynię doceniono w kategorii „e-Usługi dla obywatela”. 

Celem konkursu, organizowanego przez „IT w Administracji” – miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego, jest wyróżnienie instytucji, które poprzez wdrożone projekty informatyczne ułatwiły dostęp do usług publicznych lub poprawiły jakość obsługi i komunikację na linii urząd – obywatel. Nagroda ma też promować projekty, które pod względem sposobu realizacji i osiągniętych wymiernych korzyści mogą stanowić wzór do naśladowania.

Jubileusze w PPNT Gdynia

Pomorski Parku Naukowo-Technologiczny w Gdyni obchodził w listopadzie jubileusz 20-lecia. Po dwóch dekadach działalności wyrósł na największy w Polsce park technologiczny i wypuścił w świat wiele innowacyjnych produktów, takich jak syntezator mowy, kultowe lampy sceniczne, ściany informacyjne z papieru elektronicznego, drony ratujące ludzkie życie, sztuczną inteligencję do ochrony przed nienawiścią w sieci, czy płetwy, z których korzystają jednostki specjalne na całym świecie. 

- Kiedy ponad 20 lat temu załamała się część gospodarki naszego miasta – przemysł stoczniowy – musieliśmy szukać nowych biegunów wzrostu, musieliśmy szukać pomysłu na dywersyfikację gospodarki. Czerpiąc najlepsze pomysły od naszych europejskich przyjaciół, postanowiliśmy zbudować w Gdyni park naukowo-technologiczny. Miejsce, które z założenia miało inkubować przedsiębiorczość, ale być też miejscem, w którym spotkają się przedsiębiorcy myślący nowocześnie, otwarcie, miejsce, które wyznacza nowe kierunki rozwojowe naszego miasta. I tak się zdarzyło. Gdyńska, nie waham się powiedzieć, „Dolina Krzemowa”, która powstała w centrum nowoczesnego miasta, nie tylko uzyskała piękną architekturę, nowoczesną, na miarę nowoczesnej Gdyni, ale przede wszystkim stała się miejscem rozwoju, działalności gospodarczej bardzo oczekiwanej przez gdynian. Dziś możemy z perspektywy tych 20 lat powiedzieć, że Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia zbudował nowy rozdział historii naszego miasta i jego gospodarki. Wpłynął na rozwój Gdyni, ale także całego regionu – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.


Wystawa Centrum Designu, fot. Centrum Designu

Z kolei znajdujące się w PPNT gdyńskie Centrum Designu obchodzi 10-lecie. Z tej okazji zorganizowano wystawę podsumowującą działania, które skupiały się wokół dobrych praktyk projektowych, kreatywności i innowacyjnego designu. Wystawę można oglądać do końca stycznia 2022 roku. 

Nagroda LivCom Award

Grudzień dla Gdyni rozpoczął się szczęśliwie. Miasto otrzymało trzecią nagrodę w konkursie LivCom Awards, który skupia się na najlepszych międzynarodowych praktykach w zakresie zarządzania lokalnym środowiskiem i rozwojem. 

W tym roku na konkurs wpłynęło ponad 160 rejestracji z ponad 30 krajów. Do finału zaproszono 22 miasta i 34 projekty z ponad 32 krajów. W tym gronie znalazła się Gdynia, jako jedyne miasto z Polski.

Zgłoszony projekt „Gdynia jako przykład czystej jakości życia” skupiał się na zagadnieniach istotnych w każdym mieście na świecie - od terenów zielonych, poprzez sztukę i kulturę, aż do zdrowia i rozwiązań dla mieszkańców. W gronie finalistów Gdynia znalazła się obok m.in. miast z Wielkiej Brytanii, Chin, Turcji, Japonii i Nowej Zelandii. Ostatecznie nasze miasto zdobyło trzecie miejsce na podium.

Nagroda LiveCom Award, fot. gdynia.pl

- To olbrzymie wyróżnienie. Po raz kolejny zostaliśmy docenieni przez międzynarodowe jury. Mnóstwo inicjatyw, nie tylko miasta, ale i samych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych pokazało, że możemy tworzyć miasto, w którym chce się żyć. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach działania na rzecz zrównoważonego rozwoju będą jeszcze bardziej widoczne. To nagroda dla wszystkich naszych mieszkańców, bardzo zasłużona. To też Wasze odpowiedzialne zachowanie i kierowanie nas w stronę oczekiwanych rozwiązań procentuje właśnie w formie takich nagród, a przede wszystkim jakości życia – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent ds. jakości życia.

Gdynia wśród 5 miast na świecie z ISO 37122

Równie szczęśliwe dla miasta było zakończenie grudnia. Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia Gdynia otrzymała nietuzinkowy prezent – certyfikat ISO 37122. W ten sposób dołączyła do grona 5 miast na świecie, które skutecznie kreują i wdrażają strategię zrównoważonego rozwoju wykorzystując dostępne technologie. Na ten certyfikat zasłużyły wcześniej jedynie 4 miasta: Doral (USA, Floryda), Mississuaga (Kanada), Bahia de Bandera (Meksyk) oraz Moskwa

- Gdynia jako miasto ma coraz więcej do zaproponowania swoim mieszkańcom. Jednak, jak pokazały tylko ostatnie lata, wiele z naszych działań staje się wzorem do naśladowania dla innych metropolii. Aspirujemy do globalnej rozpoznawalności i ten nowo nadany certyfikat ISO jest kolejnym krokiem w tym kierunku. Jesteśmy w gronie zaledwie kilku liderów inteligentnych miast, które ustanawiają poziom dla kolejnych pretendujących do tego tytułu. Mechanizmy tej normy w sposób uporządkowany, zewnętrzny, obiektywny pozwalają udostępnić i zebrać dane oraz konfrontować je z tymi pochodzącymi z innych wybitnych ośrodków miejskich. To specyficzny język, który ponad podziałami pozwala na ustalenie w jaki sposób będziemy dążyć chociażby do zrównoważonego rozwoju czy odpowiedzialnego zarządzania przestrzenią miast. To wielkie wyróżnienie - mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.


Certyfikat ISO 37122 dla Gdyni, fot. Przemysław Kozłowski