Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
Pomnik Historii

Delegacja z Gdyni na gali z okazji ustanowienia setnego Pomnika Historii

Opiekunowie nowych 14 Pomników Historii odbierają rozporządzenia od Prezydenta RP, fot. C. Łozowska

Opiekunowie nowych 14 Pomników Historii odbierają rozporządzenia od Prezydenta RP, fot. C. Łozowska

10 grudnia 2018 r., w Teatrze Narodowym w Warszawie miała miejsce uroczysta gala „100 Pomników Historii na stulecie odzyskania niepodległości”, podczas której Prezydent RP wręczył oficjalne dokumenty, potwierdzające uznanie kolejnych zabytków za Pomniki Historii. Do tego elitarnego grona dołączyło 14 nowych obiektów!

Na galę zaproszone zostały władze Miasta Gdyni w związku z uznaniem za Pomnik Historii w 2015 roku historycznego układu urbanistycznego śródmieścia Gdyni.

Śródmieście Gdyni w gronie najważniejszych zabytków w Polsce, fot. C. Łozowska

Pomnik Historii to jedna z pięciu form ochrony zabytków wymienionych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. Terminem tym określa się zabytek nieruchomy o szczególnej wartości i znaczeniu dla kultury naszego kraju. Rangę Pomnika Historii podkreśla fakt, że jest on ustanawiany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ta procedura trwa od 1994 r. Z każdym rokiem, lista najcenniejszych obiektów sukcesywnie się powiększa. Do dziś to najwyższe wyróżnienie nadano 105 zabytkom, w tym 15 zespołom miejskim.

W czasie gali zaprezentowano wszystkie Pomniki Historii, w tym Gdynię. fot. C. Łozowska
W czasie gali zaprezentowano wszystkie Pomniki Historii, w tym Gdynię

Uznanie modernistycznego śródmieścia Gdyni za Pomnik Historii poprzedziły wieloletnie przygotowania prowadzone przez Miasto Gdynię. Pierwszym krokiem było wpisanie w 2007 r. układu urbanistycznego śródmieścia Gdyni do wojewódzkiego rejestru zabytków. W ciągu kolejnych lat obszar zabytkowego śródmieścia został prawie w całości objęty ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W 2012 r. została opracowana dokumentacja zgłoszenia zabytku do uznania za Pomnik Historii. W maju 2014 r. Krajowa Rada Ochrony Zabytków przy MKiDN zaopiniowała pozytywnie kandydaturę Gdyni. Ostatnim etapem, na mocy rozporządzenia wydanego przez Prezydenta RP śródmieście Gdyni weszło w 2015 r. do grona najważniejszych zabytków w Polsce.

Granice historycznego układu urbanistycznego Śródmieścia Gdyni
- Jesteśmy wdzięczni tym wszystkim, którzy dbają o kulturę w Polsce, w tym kulturę materialną i tym wszystkim, którzy zadbali o to, by Polska mogła się poszczycić 105 pomnikami historii – powiedział wicepremier prof. Piotr Gliński podczas gali „100 Pomników Historii na stulecie odzyskania niepodległości”. W wydarzeniu udział wzięli m.in.: Prezydent RP Andrzej Duda z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą, wicepremier, minister kultury prof. Piotr Gliński oraz wiceministrowie kultury - Magdalena Gawin, Generalny Konserwator Zabytków oraz Jarosław Sellin. 
Gośćmi gali byli przedstawiciele Miasta Gdyni: dr inż. arch. Marek Stępa oraz mgr Celina Łozowska.

  • ikonaOpublikowano: 14.12.2018 09:51
  • ikona

    Autor: Celina Łozowska (c.lozowska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 28.12.2018 09:55
  • ikonaZmodyfikował: Celina Łozowska
ikona

Zobacz także