Uwaga! Od 10 do 15 czerwca nastąpi przerwa w dostawie ciepła na potrzeby ciepłej wody do 6 dzielnic Gdyni. Szczegóły w komunikacie.
Aktualności

Prace konserwatorskie zrealizowane w 2023 roku, cz. 1/2

Prace przy dachu kościoła na Oksywiu i przy pustakach szklanych YMCA

Prace przy dachu kościoła na Oksywiu i przy pustakach szklanych YMCA

W 2023 roku w ramach programu dotacji na zabytki, finansowanego z budżetu Gdyni zrealizowano prace przy 10 obiektach, na które przyznano ponad 1 000 000 zł.

Poniżej prezentujemy prace wykonane przy 5 z nich.


Kościół pw. św. Michała Archanioła, ul. Arciszewskich 2
remont części dachu i orynnowania

Kościół na Oksywiu przed i po wykonaniu prac

Widok od strony północnej przed i po wykonaniu prac

Jeden z najstarszych zabytków Gdyni i świątynia pierwszej gdyńskiej parafii. Z pierwotnego kościoła, powstałego w 1124 roku zachowała się część murów. Obiekt został rozbudowany w XIV w. o wieloboczne zakończenie prezbiterium i boczną nawę północną. W XVII w. dobudowano drewnianą wieżę z barokowym hełmem. Dwukrotnie zniszczony - w czasie wojen szwedzkich i II wojny światowej, później odbudowywany.
 
Pokrycie dachu kościoła było wielokrotnie niszczone. Ostatni raz w okresie II wojny światowej. W ostatnich latach dach przykryty był różnymi rodzajami dachówki, tj. esówką od strony południowej i tzw. klasztorną od strony północnej, gdzie brakowało również deskowania. Od dłuższego czasu dach był nieszczelny. W związku z koniecznością jego zabezpieczenia przed dalszą degradacją rozebrano pokrycie z dachówek, wymieniono i dodano deskowanie na całej połaci dachu a następnie przykryto je papą.
 
Dach został zabezpieczony i czeka na wykończenie, które pojawi się wkrótce.

Dach w trakcie, przed i po pracach
Widok na północną połać dachu w trakcie wykonywania prac oraz widok od strony południowej przed i po wykonaniu prac


Budynek mieszkalny, ul. Arciszewskich 29
remont kominów i wymiana orynnowania


Remont kominów w trakcie i po wykonaniu
Widok na komin w trakcie wykonywania prac oraz na dach po wykonaniu prac

Zespół dawnego Dowództwa Floty i Centrum Wyszkolenia Specjalistów Floty Marynarki Wojennej Rzeczpospolitej Polskiej z lat 20. XX w. w Gdyni Oksywiu to jedno najbardziej okazałych założeń zabytkowych w Gdyni. Kolejny z siedmiu budynków kompleksu domów mieszkalnych dla rodzin oficerów i podoficerów z terenu historycznego zespołu uzyskał dotację na remont kominów i wymianę orynnowania.
 
W poprzednich latach przy wsparciu ze strony miasta zrealizowano prace przy remoncie kominów budynków przy ul. Arciszewskich 26 i 27.
 
W budynku pod numerem 29 wyremontowano kominy w sposób analogiczny do prac w wymienionych wyżej budynkach sąsiednich. Wszystkie kominy rozebrano do wysokości 20 cm poniżej połaci dachowej, uzupełniono ubytki tynków a następnie wymurowano kominy z nowej cegły ceramicznej. Wykonano obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej oraz naprawiono stary system odwodnienia dachu w miejscach najbardziej uszkodzonych.


Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Armii Krajowej 46
renowacja mozaiki na elewacji północnej i remont instalacji odgromowej


Mozaika i prace przy odgromówce
Mozaika na elewacji po odrestaurowaniu i prace przy instalacji odgromowej

Kościół zbudowany w latach 60. XX w. wg projektu Jana Borowskiego i Leopolda Taraszkiewicza w 2023 roku otrzymał główną nagrodę w konkursie „Zabytek Zadbany” za przeprowadzenie remontu konserwatorskiego wnętrza i zewnętrza kościoła.
 
Znajdująca się na północnej elewacji mozaika przedstawiająca rybę autorstwa gdańskiego plastyka Bogumiła Marszala została ułożona w 1969 roku z muszli i koralowców przywiezionych z różnych mórz świata przez marynarzy i rybaków.
Dekoracja pokryta ciemnymi warstwami pyłów i brudu oraz częściowo uszkodzona w wyniku działania czynników atmosferycznych została poddana oczyszczeniu i zabezpieczeniu hydrofobowemu (odpornemu na działanie wody i wilgoci). Ubytki uzupełniono zaprawą wapienną bez rekonstrukcji konch muszli aby zabezpieczyć ich wnętrza przed dalszą degradacją. Naturalny kolor, osłabiony przez upływ czasu został nasycony.
Wykonano także prace remontowe instalacji odgromowej budynku kościoła.
 
Więcej informacji na temat przyznanej nagrody „Zabytek Zadbany” znajduje się w osobnym artykule.


Uniwersytet Morski, ul. Morska 81-87
remont południowo-wschodniej elewacji budynku A

Inwestorzy i wykonawcy przy remontowanej elewacji
Widok na elewację budynku po wykonaniu prac

Ukończono wieloletnie prace renowacyjne dofinansowane z budżetu miasta przy elewacjach Uniwersytetu Morskiego uszkodzonych w wyniku ostrzałów wojennych i na skutek procesów erozji powierzchni elewacji. Kompleks dawnej Państwowej Szkoły Morskiej zaprojektował prof. inż. arch. Wacława Tomaszewskiego pod koniec lat 20. XX w.
 
Elewacja południowo-wschodnia budynku A znajdująca się ponad dachem dobudowanego, parterowego budynku A4 była silnie zabrudzona, posiadała wiele ubytków w obrębie cegieł, spoin i gzymsów koronujących.
Poddano ją dezynfekcji i oczyszczeniu, wzmocniono strukturalnie osłabione cegły, sklejono spękania i odspojenia, uzupełniono ubytki oraz zabezpieczono całość preparatami hydrofobowymi (zapobiegającymi wnikaniu wody w głąb struktury materiału) i przeciwdziałającymi korozji biologicznej.


„Polska YMCA”, ul. Żeromskiego 26 - Derdowskiego 8-12
renowacja elewacji z pustaków szklanych


Elewacja wschodnia YMCA
Widok na elewację od strony ul. Żeromskiego przed i po wykonaniu prac

Elewacja zachodnia YMCA
Widok na przeszklenie elewacji od strony podwórza w trakcie oczyszczania i po wykonaniu prac

Modernistyczny budynek z przełomu lat 40. i 50. XX w. posiada oryginalne elementy szklenia sali gimnastycznej - skrzydła północnego wykonane z pustaków szklanych zabarwionych na kolor zielonkawy ze wzorem karbowanym pionowo.
 
Obie ściany szklane zostały poddane wieloetapowemu czyszczeniu z zabrudzeń, graffiti oraz plakatów, co ujawniło stan zachowania poszczególnych pustaków i wtórne przemurowania. Wówczas wykonano dokładną inwentaryzację i ocenę stanu pustaków. Bardzo wiele z nich wymagało wymiany, a liczne miejsca uzupełnień. Niestety ze względu na utrudnienia związane z produkcją i dostępnością analogicznych pustaków udało się pozyskać tylko kilkadziesiąt, w związku z czym możliwa była wymiana zniszczonych i wtórnych elementów tylko w obrębie jednej kwatery szklanej i połowie drugiej kwatery na elewacji wschodniej.
Montaż szklanych pustaków okazał się skomplikowany. Konieczne było przecinanie nowych pustaków na pół i sklejanie ich w miejscu wymiany.
Pozostałe kwatery obu elewacji zostały zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi.
 
Kolejnym etapem będzie pozyskanie odpowiedniej ilości pustaków w celu wymiany uszkodzonych i wtórnych elementów pozostałych kwater.

Detale pustaków w trakcie prac renowacyjnych
Widok na szklane pustaki w trakcie wymiany, cięcia i fugowania


Pozostałe budynki wyremontowane w ramach programu dotacji na zabytki, finansowanego z budżetu Gminy Miasta Gdyni zostaną przedstawione już wkrótce w oddzielnym artykule.

  • ikonaOpublikowano: 13.02.2024 10:01
  • ikona

    Autor: Luiza Skrzypkowska (l.skrzypkowska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 13.02.2024 16:20
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona