26.01.2021

Miasto dołoży się do zabytków

Mimo pandemii i związanych z nią wielkich wydatków jak co roku z budżetu miasta zostaną dofinansowane prace konserwatorskie...

21.12.2020

Ukazał się 7. tom serii "Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni"

Właśnie ukazała się książka "Architektura XX wieku - zachowanie jej autentyzmu i integralności w Gdyni i w Europie" będąca...

20.12.2020

Gdyńskie konserwacje – elementy urządzenia ulic i podwórzy

Ważną częścią krajobrazu historycznej Gdyni są przestrzenie otwarte – ulice, place i podwórza, urządzone w dużej części w...

16.12.2020

Przywróćmy zabytkom blask – ruszyły wnioski o dotacje

Konsekwentna polityka miasta w kwestii ochrony zabytków przynosi efekty. Co roku dawne piękno odzyskują historyczne fasady,...

12.12.2020

Gdyńskie konserwacje – Ogrodzenia budynków historycznych

W przestrzeni historycznej Gdyni, tam gdzie zabudowa jest mniej intensywna napotkać można zachowane, bardzo różnorodne formy...

04.12.2020

Gdyńskie konserwacje – Portale w budynkach historycznych

Portale były przez stulecia najbardziej rozpowszechnionym sposobem podkreślania wejścia do budynków. Były to specjalne dekoracyjne...