2014

Kolosy za rok 2013 - przyznane

S U P E R K O L O S

prof. Krzysztof Birkenmajer 


A L P I N I Z M 2 0 1 3

KOLOS za wytyczenie linii „Bushido" na Great Trango Tower w Karakorum, będącej kontynuacją tworzenia nowych dróg na największych ścianach świata:
Marcin Tomaszewski i Marek Raganowicz

WYRÓŻNIENIE za wytyczenie nowej drogi na zachodniej ścianie Tagveggen w dolinie Litledalen w Norwegii:
Przemysław Cholewa, Marcin Księżak, Jan Kuczera i Andrzej Sokołowski


P O D R Ó Ż E 2 0 1 3

KOLOS za 9-letni rejs dookoła świata katamaranem „Wyspa Szczęśliwych Dzieci", przełamywanie barier, łamanie stereotypów i pokazanie, że wychowanie dzieci nie musi się wiązać z codziennymi rygorami życia na brzegu:
Kazimierz, Noe i Nel Ludwińscy

WYRÓŻNIENIE za wyprawę „Aztorin Expedition" do Kamerunu:
Dominik Szmajda, Andrzej Kozłowski, Maciej Mizgajski, Michał Rogacki

WYRÓŻNIENIE za podróż motocyklem przez Himalaje:
Witold Palak i Adrian Palak


W Y C Z Y N R O K U 2 0 1 3

KOLOS za wyprawę „Ameryka Południowa siłami natury":
Michał Kozok

WYRÓŻNIENIE za wyprawę „Karpackie wyzwanie":
Wojciech Stolarczyk, Krzysztof Mroszczak, Szymon Pietrowski

WYRÓŻNIENIE za wyprawę „Na krańce świata" - rowerowy trawers Andów:
Agnieszka i Mateusz Waligórowie

WYRÓZNIENIE za wyprawę „12 milionów kroków":
Łukasz Supergan


Ż E G L A R S T W O 2 0 1 3

KOLOS za pierwsze w dziejach polskiego żeglarstwa pokonanie Przejścia Północno-Wschodniego pod żaglami:
Ryszard Wojnowski i załoga jachtu „Lady Dana 44"

WYRÓŻNIENIE za inspirujący, samotny rejs przez Atlantyk na samodzielnie zbudowanym, 5-metrowym jachcie „Lilla My", najmniejszej jednostce żaglowej pod polską banderą, która przepłynęła tę trasę:
Szymon Kuczyński


E K S P L O R A C J A J A S K I Ń 2 0 1 3

KOLOS za połączoną z ekstremalnym nurkowaniem eksplorację jaskini J2 w Meksyku:
Marcin Gala

WYRÓŻNIENIE za eksplorację jaskiń w Chinach:
Wyprawa Centralna Komisji Taternictwa Jaskiniowego Polskiego Związku Alpinizmu, kierowana przez Andrzeja Ciszewskiego

WYRÓŻNIENIE za udział w eksploracji systemu jaskiniowego Huautla w Meksyku:
Mirosław Kopertowski

WYRÓŻNIENIE za eksplorację Jaskini Krainy Węża w Turcji:
Wałbrzyski Klub Górski i Jaskiniowy


N A G R O D A I M. A N D R Z E J A Z A W A D Y 2 0 1 3

Nagroda wraz z grantem 15 tys. zł ufundowanym przez Prezydenta Gdyni na realizację wyprawy, której celem jest dokonanie pierwszego polskiego trawersu Antarktydy:
Grzegorz Gontarz, Szymon Gontarz, Piotr Zaśko


N A G R O D A D Z I E N N I K A R Z Y

Dominik Szmajda, Andrzej Kozłowski, Maciej Mizgajski, Michał Rogacki
za relację z wyprawy „Aztorin Expedition" do Kamerunu.


N A G R O D A I M. P A W Ł A E. S T R Z E L E C K I E G O

Agata Kochaniewicz, Robert Rydzewski, Kinga Sielicka


G R A N D P R I X W Y S T A W Y F O T O G L O B

Jakub Rybicki
za zdjęcie „Lodowy niszczyciel mózgu"


N A G R O D Y P U B L I C Z N O Ś C I

Za najlepszą prezentację 16. Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów:
Michał Kozok, „Ameryka Południowa siłami natury"

Za najlepsze zdjęcie wystawy FotoGlob:
Oktawia Kromer, „Przy wodospadzie"

GRATULUJEMY!

ikona