Uwaga! W sobotę PKO Gdynia Półmaraton. Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
2008

Nagroda im. Andrzeja Zawady

Prezydent Gdyni spełnia marzenia podróżników! Trzeba być młodym globtroterem, mieć marzenia i wygrać w konkursie o Nagrodę im. Andrzeja Zawady, który odbędzie się w trakcie
X OGÓLNOPOLSKICH SPOTKAŃ PODRÓŻNIKÓW, ŻEGLARZY I ALPINISTÓW W GDYNI ORAZ FINAŁU KONKURSU KOLOSY! Proste, prawda?
Spotkania te odbędą się w dniach 06 - 08.03.2008 r. w Gdyni, tradycyjnie już - w Centrum Gemini i kinie Silver Screen.

NAGRODA IM. A.NDRZEJA ZAWADY przyznawana jest od 2002 r. Ma ona umożliwić młodym podróżnikom spełnienie ambitnych podróżniczo-eksploracyjnych celów.
Nagroda, to oprócz dyplomu, ufundowany przez Prezydenta Miasta Gdyni grant podróżniczy w wysokości 10 000 zł - na zorganizowanie wyprawy!
Laureata, który nie ukończył jeszcze 27 lat wybierze Kapituła spośród zaproszonych do Gdyni podróżników, alpinistów, żeglarzy i grotołazów. Liczyć się będzie dotychczasowy dorobek oraz oryginalność i jakość projektu, na który laureat zobowiązuje się przeznaczyć grant. (Dopuszcza się możliwość zgłoszenie grupowego w przypadku, gdy średnia wieku nie przekracza 27 lat). Wybrani kandydaci zostaną poproszeni o wygłoszenie podczas Spotkań ilustrowanej prelekcji, o swoim największym dotychczasowym dokonaniu.

Zgłoszenia należy przesyłać do 31 stycznia 2008 roku - pocztą na adres:
Urzęda Miasta Gdyni,
Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54,
81-382 Gdynia
oraz kopię pocztą elektroniczną na adres: kapitula@kolosy.pl

Formularz oraz regulamin do pobrania - w Urzędzie Miasta Gdyni ul. Legionów 130 pok. 8 oraz tutaj:
formularz - pobierz
regulamin - pobierz

Dodatkowe informacje - 058 620 22 07,
e-mail:
turystyka@gdynia.pl

Dotychczasowi laureaci - kliknij tutaj

ikona