Posiedzenia kadencji 2015-2017

Posiedzenie 03.11.2016

3 listopada 2016 roku odbyło się kolejne spotkanie Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2015-2017.

 

W spotkaniu udział wzięło 10 osób - 9 członków Rady oraz stały przedstawiciel niereprezentowanej w Radzie organizacji pozarządowej.

 

  1. Po otwarciu obrad i powitaniu wszystkich obecnych Rada zapoznała się z uwagami, jakie wpłynęły do w procesie konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.

 

  1. Rada pozytywnie zaopiniowała ostateczny projekt Programu. 

 

  1. Rada wysłuchała prezentacji przedstawicieli Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych na temat osób i organizacji pozarządowych zgłoszonych do konkursu Srebrnego Śledzia 2016. 

 

  1. Rada wybrała spośród swojego grona przedstawicieli do Kapituły konkursu o nagrodę Srebrnego Śledzia. 

 

  1. Rada nie ustaliła terminu kolejnego spotkania.

ikona