Posiedzenia kadencji 2015-2017

Posiedzenie 11.05.2016

11 maja 2016 roku odbyło się kolejne spotkanie Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2015-2017.

 

W spotkaniu udział wzięło 14 członków Rady.

 

  1. Po otwarciu obrad i powitaniu wszystkich obecnych Rada wysłuchała pełnego sprawozdania z pracy zespołu ds. ewaluacji Karty Oceny Oferty. Rada zapoznała  się z propozycją nowego kształtu Karty Oceny Oferty oraz zasad jej wypełniania.

 

  1. Przewodniczący zespołu zaprezentował również nowe brzmienie FAQ – pisemnej interpretacji znajdujących się w Karcie Oceny Oferty kryteriów.

 

  1. Po dyskusji i wymianie opinii i propozycji Rada pozytywnie zaopiniowała przestawione dokumenty i zaproponowała do nich nieznaczne poprawki.

 

  1. Rada ustaliła termin kolejnego spotkania na 31 maja 2016 roku o godzinie 17:30