Posiedzenia kadencji 2015-2017

Posiedzenie 10.12.2015

10 grudnia 2015 roku odbyło się drugie spotkanie Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2015-2017.

 

W spotkaniu udział wzięło 14 członków Rady.

 

1. Po otwarciu obrad i powitaniu wszystkich obecnych zgodnie z ustaleniami z poprzedniego spotkania Rada dokonała podsumowania uwag i postulatów, które zostały zebrane podczas spotkań tematycznych w ramach Gdyńskiego Forum Pozarządowego oraz rozpoczęła nakreślenie związanych z nimi celów bieżącej kadencji Rady.

 

2. Rada wyraziła pozytywną opinię o przydatności dokonania testowego użycia programu ułatwiającego składanie ofert w otwartych konkursach ofert dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Postanowiono wykonać taki test w II kwartale roku 2016.

 

3. Rada przeanalizowała postulaty organizacji dotyczące Karty Oceny Oferty i wyraziła propozycję by:

-organizacje wnosiły prośbę o wgląd w Kartę Oceny Oferty za pośrednictwem Referatu ds. organizacji pozarządowych;

-dokonać przeanalizowania prawidłowości ogłoszeń i rozstrzygnięć otwartych konkursów ofert umieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej przez jednostki realizujące dany konkurs;

-dokonać ewaluacji i aktualizacji Karty Oceny Oferty – w tym celu Rada powołała zespół roboczy;

 

4. Rada postanowiła przekazać postulat dotyczący powołania rady ds. rodziny do Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. rodziny.

 

5. Rada postanowiła przekazać postulaty związane ze sportem do Rady ds. sportu.

 

6. Rada przekazała postulaty z zakresu spraw kultury Pani Mai Wagner - Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta ds. kultury wchodzącej w skład Rady.

 

7. Termin kolejnego spotkania ustalono wstępnie na dzień 21 stycznia 2016 roku, godz.: 17:00.

 

8. Posiedzenie zakończono.