Posiedzenia kadencji 2015-2017

Posiedzenie 31.05.2016

31 maja 2016 roku odbyło się kolejne spotkanie Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2015-2017.

W spotkaniu udział wzięło 6 członków Rady.

  1. Po otwarciu obrad i powitaniu wszystkich obecnych Rada zapoznała się z propozycjami kryteriów dodatkowych do otwartych konkursów ofert zaproponowanych przez wydziały i jednostki ogłaszające te konkursy.
  1. Rada zaopiniowała każde z kryteriów, proponując zmiany lub uszczegółowienie niektórych z nich. Rada zaproponowała również rezygnację z części kryteriów oraz opracowanie dodatkowych kryteriów w niektórych konkursach.
  1. Rada postanowiła, że po podsumowaniu wszystkich uwag do poszczególnych kryteriów powiadomi wydziały i jednostki ogłaszające konkursy o swoich sugestiach i uwagach do zaproponowanych kryteriów.
  1. Rada nie ustaliła terminu kolejnego spotkania.