Posiedzenia kadencji 2015-2017

Posiedzenie 08.09.2016

8 września 2016 roku odbyło się kolejne spotkanie Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2015-2017.

W spotkaniu udział wzięło 12 członków Rady oraz stały przedstawiciel Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

  1. Po otwarciu obrad i powitaniu wszystkich obecnych Rada wysłuchała informacji na temat opinii poszczególnych wydziałów realizujących otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych przy wykorzystaniu programu Witkac.pl na temat użyteczności systemu i jakości jego działania, przedstawionych przez grupę roboczą Rady, powołaną w celu ewaluacji współpracy finansowej miasta z organizacjami pozarządowymi, w tym Karty Oceny Oferty.
  1. Rada po wysłuchaniu tych opinii zarekomendowała rozszerzenie udziału programu Witkac.pl do większości otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w 2017 roku.
  1. Rada wysłuchała przedstawicieli Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, którzy przedstawili wstępną koncepcję organizacji Gdyńskiego Forum Pozarządowego. Termin forum zaplanowano na 21 listopada 2016 roku.
  1. Rada zapoznała się z informacją na temat wykorzystania gminnych nieruchomości przez organizacje pozarządowe na preferencyjnych warunkach oraz na temat niedoskonałości składanych przez organizację sprawozdań z ich wykorzystania. Wobec braku w składanych sprawozdaniach pełnych informacji potrzebnych do oceny efektywności wykorzystania gminnych zasobów lokalowych Rada postanowiła powołać grupę roboczą ds. opracowania wzoru sprawozdania z wykorzystywania gminnej nieruchomości. Po zakończeniu prac zespół przedstawi Radzie informacje na temat opracowanego wzoru oraz w razie potrzeby korzystać będzie ze wsparcia całej Rady.  
  1. Rada ustaliła termin kolejnego spotkania na 6 października 2016 roku o godzinie 17:30.