Posiedzenia kadencji 2015-2017

Posiedzenie 6.10.2016

6 października 2016 roku odbyło się kolejne spotkanie Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2015-2017.

 

W spotkaniu udział wzięło 12 członków Rady.

 

  1. Po otwarciu obrad i powitaniu wszystkich obecnych Rada zapoznała się z projektem Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017. 
  1. Rada pozytywnie zaopiniowała propozycję p. Idy Bocian rozszerzenia szczegółowego zakresu przedmiotowego zadań z zakresu edukacji oraz kultury o dodatkową pozycję.
  1. Rada pozytywnie zaopiniowała projekt Programu. Projekt postanowiono przekazać do konsultacji z organizacjami pozarządowymi poprzez zamieszczenie na stronie internetowej oraz rozesłanie mailem z prośbą o wnoszenie uwag.
  1. Rada wysłuchała przedstawiciela Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych na temat szczegółów organizacyjnych dotyczących Gdyńskiego Forum Pozarządowego. Przedstawiciele rada wnieśli uwagi do zaproponowanego przebiegu forum oraz wyrazili gotowość czynnego udziału w przebiegu tego wydarzenia. 
  1. Rada ustaliła termin kolejnego spotkania na 3 listopada 2016 r.