Posiedzenia kadencji 2015-2017

Posiedzenie 10.03.2016

10 marca 2016 roku odbyło się kolejne spotkanie Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2015-2017.

 

W spotkaniu udział wzięło 12 członków Rady.

 

  1. Po otwarciu obrad i powitaniu wszystkich obecnych Rada wysłuchała wstępnego sprawozdania z pracy zespołu ds. ewaluacji Karty Oceny Oferty i zaopiniowała planowane kierunki zmian.

 

  1. Rada zaproponowała aby podjąć działania zmierzające do poprawy jakości kryteriów konkursowych, w szczególności poprzez wspólne opracowanie wraz z przedstawicielami wydziałów ogłaszających cykliczne otwarte konkursy ofert kryteriów konkursowych.

 

  1. Rada zaproponowała rozważenie wprowadzenia procedury umożliwiającej poprawianie błędów formalnych w ofertach składanych w otwartych konkursach ofert. Działania w tym celu ustalono rozpocząć od prawnej analizy dopuszczalności takiego rozwiązania.

 

  1. Rada zwróciła uwagę na rozważenie zmiany minimalnej liczby członków komisji oceniających na 6 osób, w szczególności w konkursach, w których liczba składanych ofert jest znaczna.

 

  1. Rada ustaliła termin kolejnego spotkania na 14 kwietnia 2016 roku o godzinie 17:30