Posiedzenia kadencji 2015-2017

Posiedzenie 06.04.2017

6 kwietnia 2017 roku odbyło się kolejne spotkanie Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2015-2017.

 

W spotkaniu udział wzięło 9 członków Rady.

 

1) Po otwarciu obrad i powitaniu wszystkich obecnych Rada zapoznała się ze statystykami dotyczącymi otwartych konkursów ofert przeprowadzonych dotychczas przy wykorzystaniu aplikacji witkac.pl
 

2) Poszczególni członkowie Rady podzielili się swoimi uwagami i sugestiami dotyczącymi udziału w komisjach oceniających oferty składane w otwartych konkursach ofert – w szczególności dotyczącymi wykorzystywania aplikacji obsługującej konkursy oraz jakości zastosowanych kryteriów.
 

3) Rada postanowiła o wprowadzeniu zmian w funkcjonalności aplikacji witkac.pl oraz zaplanowała spotkania z pracownikami Urzędu w celu wyeliminowania drobnych rozbieżności w przebiegu postępowania konkursowego w poszczególnych wydziałach.
 

4) Rada nie ustaliła terminu kolejnego spotkania.