Uwaga! Od 10 do 15 czerwca nastąpi przerwa w dostawie ciepła na potrzeby ciepłej wody do 6 dzielnic Gdyni. Szczegóły w komunikacie.
Aktualności

Zabytki odzyskują dawny blask – podsumowanie kadencji

Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Armii Krajowej 46 w Gdyni (fot. Bartłomiej Ponikiewski)

Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Armii Krajowej 46 w Gdyni (fot. Bartłomiej Ponikiewski)

Prace konserwacyjne i remonty zabytkowych obiektów są regularnie realizowane w Gdyni. Samorząd przeznacza na ten część środków z budżetu miasta. Podsumowujemy działania w tym zakresie, które przeprowadzono w mijającej kadencji samorządu.


Dbałość o dziedzictwo historyczne naszego miasta to niezwykle ważna część działań samorządu. W latach 2018-2023 przyznano 89 dotacji na remonty zabytkowych obiektów, na łączną kwotę 6,82 mln zł.

Przykładowe realizacje:

  • kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Armii Krajowej 46 w Gdyni
Czyszczenie elewacji kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa podczas prowadzonych prac konserwatorskich kilka lat temu
Czyszczenie elewacji kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa podczas prowadzonych prac konserwatorskich kilka lat temu (fot. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdyni)


Obiekt ten został zwyciężył w prestiżowym konkursie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zabytek Zadbany 2023”. Jury przyznało nagrodę za kompleksowe podejście do obiektu sakralnego i przeprowadzenie remontu konserwatorskiego wnętrza i zewnętrza kościoła – poprzedzone właściwym rozpoznaniem zabytku. Jednocześnie zwrócono szczególną uwagę na fakt ochrony powojennego modernizmu i zaangażowanie społeczności lokalnej włączonej w proces opieki nad zabytkiem.

  • budynek mieszkalny „Willa Gryf”, ul. Przemysława 6, nr w rejestrze zabytków 1037, dotacja na wykonanie izolacji ścian podziemia,
Budynek mieszkalny „Willa Gryf”, ul. Przemysława
Budynek mieszkalny „Willa Gryf”, ul. Przemysława (fot. materiały Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdyni)

  • budynek Ymki przy ul. Żeromskiego 26, pocz. lat 50. XX w., elewacja wykończona szarymi cegłami cementowymi.

Budynek Ymki przy ul. Żeromskiego 26
Budynek Ymki przy ul. Żeromskiego 26 (fot. materiały Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdyni)

20 marca br. Rada Miasta Gdyni przyjęła uchwałę dotyczącą dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy gdyńskich zabytkach. Tym razem przyznano 10 dotacji w wysokości 949 392,60 zł.


Gdyńscy badacze zabytków nagrodzeni


Nagroda Generalnego Konserwatora Zabytków i PKN ICOMOS im. Profesora Jana Zachwatowicza jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań i konserwacji zabytków oraz ochrony dziedzictwa kulturowego. Należy do najbardziej prestiżowych wyróżnień w tej dziedzinie. Nagroda została ustanowiona na 100-lecie urodzin prof. Jana Zachwatowicza (2000 r.) i jest formą uczczenia dorobku naukowego i dokonań w dziedzinie ochrony zabytków jednego z najwybitniejszych polskich architektów-konserwatorów.

W 2023 roku kapituła przyznała nagrodę gdyńskim badaczom, którzy od lat popularyzują wiedzę na temat zabytkowej tkanki Gdyni: prof. dr hab. inż. arch. Marii Sołtysik – autorce 3 monografii oraz ponad 80 artykułów naukowych i wielu publikacji popularno-naukowych oraz dr inż. Waldemarowi Affeltowi – badaczowi i popularyzatorowi wiedzy o zabytkach z Polski i całego świata.

ikona

Zobacz także