Uwaga! Od 10 do 15 czerwca nastąpi przerwa w dostawie ciepła na potrzeby ciepłej wody do 6 dzielnic Gdyni. Szczegóły w komunikacie.
2013

2013

Biuletyn statystyczny Straży Miejskiej w Gdyni od dnia 1.01.2013 do dnia 31.12.2013.

Ilość przeprowadzonych interwencji: 29413


Wykaz kategorii zdarzeń według przeprowadzonych interwencji

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji8674
Wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu6085
Wykroczenia przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi6003

Ekopatrol
Interwencje dotyczące zwierząt2640
Interwencje dotyczące śmieci139 

Działania profilaktyczne
Kontrola placówek oświatowych1747 
Prelekcje, pogadanki142

Ilość zdarzeń zarejestrowanych przez Monitoring Wizyjny Miasta - 18881
Ilość zabezpieczonych imprez masowych, kulturalno-rozrywkowych, zgromadzeń publicznych - 787
Sankcje karne
Ilośc pouczeń (Art. 41 k. w.)3615
Ilość nałożonych mandatów karnych1938
Ilość wniosków o ukaranie przekazanych do Sądu Rejonowewgo 86

ikona