2015

2015

Biuletyn statystyczny Straży Miejskiej w Gdyni od dnia 1.01.2015 do dnia 31.12.2015.

Ilość przeprowadzonych interwencji: 26595


Wykaz kategorii zdarzeń według przeprowadzonych interwencji
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 10998
Wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu 7628
Wykroczenia przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 7968

Ekopatrol
Interwencje dotyczące zwierząt 3713
Interwencje dotyczące śmieci 108

Działania profilaktyczne
Kontrola placówek oświatowych 1053 
Prelekcje, pogadanki 334 

Ilość zdarzeń zarejestrowanych przez Monitoring Wizyjny Miasta - 15457
Ilość zabezpieczonych imprez masowych, kulturalno-rozrywkowych, zgromadzeń publicznych - 547Sankcje karne
Ilość pouczeń (Art. 41 k. w.) 2980
Ilość nałożonych mandatów karnych 2340
Ilość wniosków o ukaranie przekazanych do Sądu Rejonowego 69

 

  • ikonaOpublikowano: 03.02.2016 00:00
  • ikona

    Autor: Dorota Nelke (11@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 25.10.2018 12:34
  • ikonaZmodyfikował: Michał Szymura
ikona