2014

IV kwartał

Biuletyn statystyczny Straży Miejskiej w Gdyni od dnia 1.10.2014 do dnia 31.12.2014.

Ilość przeprowadzonych interwencji: 5691


Wykaz kategorii zdarzeń według przeprowadzonych interwencji

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji2199
Wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu1902
Wykroczenia przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi1590

Ekopatrol
Interwencje dotyczące zwierząt565
Interwencje dotyczące śmieci12

Działania profilaktyczne
Kontrola placówek oświatowych475 
Prelekcje, pogadanki197 

Ilość zdarzeń zarejestrowanych przez Monitoring Wizyjny Miasta - 2174
Ilość zabezpieczonych imprez masowych, kulturalno-rozrywkowych, zgromadzeń publicznych - 162

Sankcje karne
Ilość pouczeń (Art. 41 k. w.)764
Ilość nałożonych mandatów karnych1084
Ilość wniosków o ukaranie przekazanych do Sądu Rejonowego 23

ikona