2016

2016

Biuletyn statystyczny Straży Miejskiej w Gdyni od dnia 1.01.2016 do dnia 31.12.2016.

Ilość przeprowadzonych interwencji: 26941


Wykaz kategorii zdarzeń według przeprowadzonych interwencji
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 12341
Wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu 6842
Wykroczenia przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 7758

Ekopatrol
Interwencje dotyczące zwierząt 3546
Interwencje dotyczące śmieci 71

Działania profilaktyczne
Kontrola placówek oświatowych 874
Prelekcje, pogadanki 211

Ilość zdarzeń zarejestrowanych przez Monitoring Wizyjny Miasta - 15576
Ilość zabezpieczonych imprez masowych, kulturalno-rozrywkowych, zgromadzeń publicznych - 614Sankcje karne
Ilość pouczeń (Art. 41 k. w.) 2708
Ilość nałożonych mandatów karnych 2999
Ilość wniosków o ukaranie przekazanych do Sądu Rejonowego 72

  • ikonaOpublikowano: 27.01.2017 00:00
  • ikona

    Autor: Michał Szymura (m.szymura@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 25.10.2018 12:37
  • ikonaZmodyfikował: Michał Szymura
ikona