Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
2014

II kwartał

Biuletyn statystyczny Straży Miejskiej w Gdyni od dnia 1.04.2014 do dnia 30.06.2014.

Ilość przeprowadzonych interwencji: 7053

Wykaz kategorii zdarzeń według przeprowadzonych interwencji

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji2229
Wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu2491
Wykroczenia przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi2333

Ekopatrol
Interwencje dotyczące zwierząt981
Interwencje dotyczące śmieci17

Działania profilaktyczne
Kontrola placówek oświatowych461 
Prelekcje, pogadanki96 

Ilość zdarzeń zarejestrowanych przez Monitoring Wizyjny Miasta - 4852
Ilość zabezpieczonych imprez masowych, kulturalno-rozrywkowych, zgromadzeń publicznych - 180

Sankcje karne
Ilość pouczeń (Art. 41 k. w.)1073
Ilość nałożonych mandatów karnych543
Ilość wniosków o ukaranie przekazanych do Sądu Rejonowego 22

ikona