Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
2017

IV kwartał

Biuletyn statystyczny Straży Miejskiej w Gdyni od 1 października do 31 grudnia 2017.

Ilość przeprowadzonych interwencji: 9036

Wykaz kategorii zdarzeń według przeprowadzonych interwencji

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 5226
Wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu 2603
Wykroczenia przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 1207

Ekopatrol

Interwencje dotyczące zwierząt 625
Interwencje dotyczące śmieci 8

Działania profilaktyczne

Kontrola placówek oświatowych 231
Prelekcje, pogadnki 83

Ilość zdarzeń zarejestrowanych przez Monitoring Wizyjny Miasta 3445
Ilość zabezpieczonych imprez masowych, kulturalno-rozrywkowych, zgromadzeń publicznych 144

Sankcje karne

Ilość pouczeń (Art. 41 k. w.) 2002
Ilość nałożonych mandatów karnych 1231
Ilość wniosków o ukaranie przekazanych do Sądu Rejonowego 34

  • ikonaOpublikowano: 19.01.2018 15:20
  • ikona

    Autor: Michał Szymura (m.szymura@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 22.01.2018 10:01
  • ikonaZmodyfikował: Michał Kowalski
ikona