Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
2013

II kwartał

Biuletyn statystyczny Straży Miejskiej w Gdyni od dnia 1.04.2013 do dnia 30.06.2013.

Ilość przeprowadzonych interwencji: 8019


Wykaz kategorii zdarzeń według przeprowadzonych interwencji

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji1951
Wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu2379
Wykroczenia przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi2162

Ekopatrol
Interwencje dotyczące zwierząt704
Interwencje dotyczące śmieci33 

Działania profilaktyczne
Kontrola placówek oświatowych547 
Prelekcje, pogadanki31

Ilość zdarzeń zarejestrowanych przez Monitoring Wizyjny Miasta - 4660
Ilość zabezpieczonych imprez masowych, kulturalno-rozrywkowych, zgromadzeń publicznych - 233Sankcje karne
Ilośc pouczeń (Art. 41 k. w.)933
Ilość nałożonych mandatów karnych570
Ilość wniosków o ukaranie przekazanych do Sądu Rejonowewgo 28

ikona