Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
2017

II kwartał

Biuletyn statystyczny Straży Miejskiej w Gdyni od 1 kwietnia do 30 czerwca 2017.

Ilość przeprowadzonych interwencji: 8374

Wykaz kategorii zdarzeń według przeprowadzonych interwencji

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 3905
Wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu 2736
Wykroczenia przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 1733

Ekopatrol

Interwencje dotyczące zwierząt 948
Interwencje dotyczące śmieci 58

Działania profilaktyczne

Kontrola placówek oświatowych 207
Prelekcje, pogadanki 62

Ilość zdarzeń zarejestrowanych przez Monitoring Wizyjny Miasta 4133
Ilość zabezpieczonych imprez masowych, kulturalno-rozrywkowych, zgromadzeń publicznych 200

Sankcje karne

Ilość pouczeń (Art. 41 k. w.) 729
Ilość nałożonych mandatów karnych 1149
Ilość wniosków o ukaranie przekazanych do Sądu Rejonowego 23

  • ikonaOpublikowano: 08.08.2017 10:04
  • ikona

    Autor: Michał Szymura (m.szymura@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 08.08.2017 11:08
  • ikonaZmodyfikował: Michał Kowalski
ikona