2015

IV kwartał

Biuletyn statystyczny Straży Miejskiej w Gdyni od dnia 1.10.2015 do dnia 31.12.2015.

Ilość przeprowadzonych interwencji: 6508


Wykaz kategorii zdarzeń według przeprowadzonych interwencji
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji3226
Wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu1450
Wykroczenia przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi1832

Ekopatrol
Interwencje dotyczące zwierząt566
Interwencje dotyczące śmieci25

Działania profilaktyczne
Kontrola placówek oświatowych305 
Prelekcje, pogadanki76 

Ilość zdarzeń zarejestrowanych przez Monitoring Wizyjny Miasta - 3795
Ilość zabezpieczonych imprez masowych, kulturalno-rozrywkowych, zgromadzeń publicznych - 112Sankcje karne
Ilość pouczeń (Art. 41 k. w.)764
Ilość nałożonych mandatów karnych500
Ilość wniosków o ukaranie przekazanych do Sądu Rejonowego18

 

ikona