2016

III kwartał

Biuletyn statystyczny Straży Miejskiej w Gdyni od dnia 1.07.2016 do dnia 30.09.2016.

Ilość przeprowadzonych interwencji: 7092


Wykaz kategorii zdarzeń według przeprowadzonych interwencji
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji3141
Wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu1631
Wykroczenia przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi2320

Ekopatrol
Interwencje dotyczące zwierząt1001
Interwencje dotyczące śmieci13

Działania profilaktyczne
Kontrola placówek oświatowych186 
Prelekcje, pogadanki57 

Ilość zdarzeń zarejestrowanych przez Monitoring Wizyjny Miasta - 4255
Ilość zabezpieczonych imprez masowych, kulturalno-rozrywkowych, zgromadzeń publicznych - 215Sankcje karne
Ilość pouczeń (Art. 41 k. w.)687
Ilość nałożonych mandatów karnych823
Ilość wniosków o ukaranie przekazanych do Sądu Rejonowego22

ikona