2018

2018

Biuletyn statystyczny Straży Miejskiej w Gdyni od 1 stycznia do 31 grudnia 2018.

Ilość przeprowadzonych interwencji: 42119

Wykaz kategorii zdarzeń według przeprowadzonych interwencji

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji: 19770
Wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu: 14408
Wykroczenia przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: 7941

Ekopatrol

Interwencje dotyczące zwierząt: 3867
Interwencje dotyczące śmieci: 103

Działania profilaktyczne

Kontrola placówek oświatowych: 838
Prelekcje, pogadanki: 266

Ilość zdarzeń zarejestrowanych przez Monitoring Wizyjny Miasta: 13980
Ilość zabezpieczonych imprez masowych, kulturalno-rozrywkowych, zgromadzeń publicznych: 593

Sankcje karne

Ilość pouczeń (Art. 41 k. w.): 5244
Ilość nałożonych mandatów karnych: 4401
Ilość wniosków o ukaranie przekazanych do Sądu Rejonowego: 133

  • ikonaOpublikowano: 14.02.2019 11:30
  • ikona

    Autor: Michał Szymura (m.szymura@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 21.02.2019 08:26
  • ikonaZmodyfikował: Dorota Nelke
ikona