Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
2017

I kwartał

Biuletyn statystyczny Straży Miejskiej w Gdyni od 1 stycznia do 31 marca 2017.


Ilość przeprowadzonych interwencji: 6552

Wykaz kategorii zdarzeń według przeprowadzonych interwencji

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 3960
Wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu 1456
Wykroczenia przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 1136

Ekopatrol

Interwencje dotyczące zwierząt 702
Interwencje dotyczące śmieci 19

Działania profilaktyczne

Kontrola placówek oświatowych 201
Prelekcje, pogadank 37


Ilość zdarzeń zarejestrowanych przez Monitoring Wizyjny Miasta 2865
Ilość zabezpieczonych imprez masowych, kulturalno-rozrywkowych, zgromadzeń publicznych 69


Sankcje karne

Ilość pouczeń (Art. 41 k. w.) 577
Ilość nałożonych mandatów karnych 856
Ilość wniosków o ukaranie przekazanych do Sądu Rejonowego 38

  • ikonaOpublikowano: 24.04.2017 08:49
  • ikona

    Autor: Michał Szymura (m.szymura@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 25.10.2018 12:37
  • ikonaZmodyfikował: Michał Szymura
ikona