Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
2016

I kwartał

Biuletyn statystyczny Straży Miejskiej w Gdyni od dnia 1.01.2016 do dnia 31.03.2016.

Ilość przeprowadzonych interwencji: 6341


Wykaz kategorii zdarzeń według przeprowadzonych interwencji
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 2936
Wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu 1604
Wykroczenia przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 1801

Ekopatrol
Interwencje dotyczące zwierząt 668
Interwencje dotyczące śmieci 26

Działania profilaktyczne
Kontrola placówek oświatowych 244 
Prelekcje, pogadanki 52 

Ilość zdarzeń zarejestrowanych przez Monitoring Wizyjny Miasta - 3728
Ilość zabezpieczonych imprez masowych, kulturalno-rozrywkowych, zgromadzeń publicznych - 52Sankcje karne
Ilość pouczeń (Art. 41 k. w.) 519
Ilość nałożonych mandatów karnych 344
Ilość wniosków o ukaranie przekazanych do Sądu Rejonowego 5

  • ikonaOpublikowano: 22.04.2016 00:00
  • ikona

    Autor: Michał Szymura (m.szymura@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 25.10.2018 12:35
  • ikonaZmodyfikował: Michał Szymura
ikona