2016

II kwartał

Biuletyn statystyczny Straży Miejskiej w Gdyni od dnia 1.04.2016 do dnia 30.06.2016.

Ilość przeprowadzonych interwencji: 4608


Wykaz kategorii zdarzeń według przeprowadzonych interwencji
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 1389
Wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu 1651
Wykroczenia przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 1568

Ekopatrol
Interwencje dotyczące zwierząt 1014
Interwencje dotyczące śmieci 19

Działania profilaktyczne
Kontrola placówek oświatowych 207 
Prelekcje, pogadanki 17 

Ilość zdarzeń zarejestrowanych przez Monitoring Wizyjny Miasta - 4424
Ilość zabezpieczonych imprez masowych, kulturalno-rozrywkowych, zgromadzeń publicznych - 202Sankcje karne
Ilość pouczeń (Art. 41 k. w.) 775
Ilość nałożonych mandatów karnych 592
Ilość wniosków o ukaranie przekazanych do Sądu Rejonowego 7

  • ikonaOpublikowano: 28.07.2016 00:00
  • ikona

    Autor: Michał Szymura (m.szymura@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 02.11.2017 08:45
  • ikonaZmodyfikował: Michał Szymura
ikona