2018

II kwartał

Biuletyn statystyczny Straży Miejskiej w Gdyni od 1 kwietnia do 30 czerwca 2018.

Ilość przeprowadzonych interwencji: 11093

Wykaz kategorii zdarzeń według przeprowadzonych interwencji

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji: 4865
Wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu: 3690
Wykroczenia przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: 2538

Ekopatrol

Interwencje dotyczące zwierząt: 1222
Interwencje dotyczące śmieci: 41

Działania profilaktyczne

Kontrola placówek oświatowych: 202
Prelekcje, pogadanki: 55

Ilość zdarzeń zarejestrowanych przez Monitoring Wizyjny Miasta: 3940
Ilość zabezpieczonych imprez masowych, kulturalno-rozrywkowych, zgromadzeń publicznych: 119

Sankcje karne

Ilość pouczeń (Art. 41 k. w.): 1355
Ilość nałożonych mandatów karnych: 1086
Ilość wniosków o ukaranie przekazanych do Sądu Rejonowego: 32

  • ikonaOpublikowano: 14.02.2019 09:42
  • ikona

    Autor: Michał Szymura (m.szymura@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 21.02.2019 08:25
  • ikonaZmodyfikował: Dorota Nelke
ikona