2018

III kwartał

Biuletyn statystyczny Straży Miejskiej w Gdyni od 1 lipca do 30 września 2018.

Ilość przeprowadzonych interwencji: 11394

Wykaz kategorii zdarzeń według przeprowadzonych interwencji

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji: 4787
Wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu: 3964
Wykroczenia przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: 2643

Ekopatrol

Interwencje dotyczące zwierząt: 1184
Interwencje dotyczące śmieci: 20

Działania profilaktyczne

Kontrola placówek oświatowych: 254
Prelekcje, pogadanki: 40

Ilość zdarzeń zarejestrowanych przez Monitoring Wizyjny Miasta: 3685
Ilość zabezpieczonych imprez masowych, kulturalno-rozrywkowych, zgromadzeń publicznych: 258

Sankcje karne

Ilość pouczeń (Art. 41 k. w.): 1122
Ilość nałożonych mandatów karnych: 1118
Ilość wniosków o ukaranie przekazanych do Sądu Rejonowego: 34

  • ikonaOpublikowano: 14.02.2019 10:52
  • ikona

    Autor: Michał Szymura (m.szymura@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 21.02.2019 08:25
  • ikonaZmodyfikował: Dorota Nelke
ikona