2018

I kwartał

Biuletyn statystyczny Straży Miejskiej w Gdyni od 1 stycznia do 31 marca 2018.

Ilość przeprowadzonych interwencji: 9171

Wykaz kategorii zdarzeń według przeprowadzonych interwencji

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji: 5031
Wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu: 3018
Wykroczenia przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: 1122

Ekopatrol

Interwencje dotyczące zwierząt: 716
Interwencje dotyczące śmieci: 19

Działania profilaktyczne

Kontrola placówek oświatowych: 206
Prelekcje, pogadanki: 69

Ilość zdarzeń zarejestrowanych przez Monitoring Wizyjny Miasta: 3279
Ilość zabezpieczonych imprez masowych, kulturalno-rozrywkowych, zgromadzeń publicznych: 77

Sankcje karne

Ilość pouczeń (Art. 41 k. w.): 1059
Ilość nałożonych mandatów karnych: 1144
Ilość wniosków o ukaranie przekazanych do Sądu Rejonowego: 45

  • ikonaOpublikowano: 14.02.2019 09:10
  • ikona

    Autor: Michał Szymura (m.szymura@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 21.02.2019 08:23
  • ikonaZmodyfikował: Dorota Nelke
ikona