Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
2016

IV kwartał

Biuletyn statystyczny Straży Miejskiej w Gdyni od dnia 1.10.2016 do dnia 31.12.2016.

Ilość przeprowadzonych interwencji: 8900


Wykaz kategorii zdarzeń według przeprowadzonych interwencji
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 4875
Wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu 1956
Wykroczenia przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 2069

Ekopatrol
Interwencje dotyczące zwierząt 863
Interwencje dotyczące śmieci 13

Działania profilaktyczne
Kontrola placówek oświatowych 237
Prelekcje, pogadanki 85

Ilość zdarzeń zarejestrowanych przez Monitoring Wizyjny Miasta - 3169
Ilość zabezpieczonych imprez masowych, kulturalno-rozrywkowych, zgromadzeń publicznych - 145Sankcje karne
Ilość pouczeń (Art. 41 k. w.) 727
Ilość nałożonych mandatów karnych 1240
Ilość wniosków o ukaranie przekazanych do Sądu Rejonowego 38

  • ikonaOpublikowano: 25.01.2017 00:00
  • ikona

    Autor: Michał Szymura (m.szymura@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 02.11.2017 08:47
  • ikonaZmodyfikował: Michał Szymura
ikona