2014

2014

Biuletyn statystyczny Straży Miejskiej w Gdyni od dnia 1.01.2014 do dnia 31.12.2014.

Ilość przeprowadzonych interwencji: 26059


Wykaz kategorii zdarzeń według przeprowadzonych interwencji

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji9534
Wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu8148
Wykroczenia przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi8377

Ekopatrol
Interwencje dotyczące zwierząt3146
Interwencje dotyczące śmieci86

Działania profilaktyczne
Kontrola placówek oświatowych927 
Prelekcje, pogadanki336 

Ilość zdarzeń zarejestrowanych przez Monitoring Wizyjny Miasta - 17818
Ilość zabezpieczonych imprez masowych, kulturalno-rozrywkowych, zgromadzeń publicznych - 862Sankcje karne
Ilość pouczeń (Art. 41 k. w.)3712
Ilość nałożonych mandatów karnych2769
Ilość wniosków o ukaranie przekazanych do Sądu Rejonowego 99

ikona